Senterpartiet tror på distriktene. Vi vil bygge hele landet, og ha tjenester nært folk. Vi mener at en aktiv distriktspolitikk også en del av løsningen for det grønne skiftet. Vi trenger et systemskifte med fast og god styring - for hele landet. Distriktene er attraktive å bo i, noe som flere har oppdaget under covid19-tida. SP vil gi 500 000,- i tilskudd for hver skole i distriktene, dette tilskuddet vil kommunene miste hvis distriktsskolen legges ned. Tilskuddet er ment som en motivasjon for kommunene for å bevare en desentralisert skolestruktur, det ønsker SP. Kommuneøkonomien må derfor styrkes over tid for å gjøre kommunene i stand til å levere gode og likeverdige tjenester: Skoler, kommunal helse, eldreomsorg – det er dette vi driver med, og da må det satses mye sterkere enn det gjøres i dag.

I dag bygges det for få boliger i distriktene, og mange steder er dette en skikkelig brems på utviklingen. Vi risikerer at distriktene til slutt består av gamle hus som fungerer som fritidsboliger. SP vil ha statlig risikokapital gjennom Husbanken, og momsfritak for bygging i distriktene bør vurderes. Hvor mye en eiendom er verdt, er radikalt forskjellig i sentrale strøk og i distriktene. Over tid vil dette forsterke forskjellene mellom by og land, noe SP absolutt ikke ønsker.

SP vil ha lave strømpriser Senterpartiet er i dag det aller tydeligste partiet på at vi ikke ønsker flere eksportkabler for strøm. Vi vil i stedet ha kraftfulle tiltak som gir lavere strømpriser for folk og industri. For eksempel bør vi oppgradere og øke kapasiteten i vannkraftverkene våre. Dette vil isolert sett redusere strømprisen. El-avgiften bør også redusere, og elektrifiseringen av norsk sokkel må foregå på en måte som ikke betyr økt strømpris for forbrukere og industri på fastlandet. Lav strømpris og stabil kraftforsyning er blant Senterpartiets aller viktigste prioriteringer.

Strøm er ikke et hvilket som helst produkt i Norge – det er livsviktig for folk og industri, noen ganger også i bokstavelig forstand. Det må reflekteres i politikken – og i strømprisen.

Dagens regjering subsidier luksus som elbiler i millionklassen med skattebetalernes penger, samtidig som basisgodet strøm blir dyrere. Dette er hoderystende galt. Norge trenger en regjering som ser Norge nedenfra og ikke står på toppen og kikker ned. Basisgoder må prioriteres over luksus. Strømprisene i Norge skal være lave.

Det er mange gode grunner til å stemme SP i høst. Bruk stemmeretten. Godt valg!

Peter Talseth, Ordfører Alstahaug kommune

Senterpartiet