Kommuneøkonomi i koronaens tid

Av
DEL

Leserbrev  (iSandnessjøen) Den pågående pandemien har lært oss mye om mangt, både om oss selv men også om samfunnsstrukturer og statens rolle i våre liv. Koronakrisen er ikke bare en helsekrise, men også en systemkrise der ulike sårbare grupper og lavtlønte har måtte ta en særlig stor belastning.

Storting og regjering har bevilget krisepakker i relativt rikt monn, også til landets kommuner, men alt blir ikke bedre av den grunn. Det er store sprik mellom det regjeringen har beregnet for utgifter og inntekter i norske kommuner, og beregningene som kommer fra kommuneorganisasjonen KS. Krisa viser også at vi er avhengige av en sterk velferdsstat, mer samfunnsstyring, selvforsyning og selvberging. Enten det gjelder medisiner og smittevernutstyr, arbeidskraft, mat eller industriprodukter.

De helt eksplisitte konsekvensene av koronaøkonomien er enda ikke klart for kommunene, men at kommunelovens krav om budsjett i balanse vil bli en uhyre vanskelig er det ingen tvil om. Kutt vil det bli og de vil merkes! Lovpålagte tjenester vil utføres, men på et minimumsnivå. Vi i Rødt mener at investering i en sterkere kommuneøkonomi er en sikring av lokal beredskap og verdiskaping.

Flere kommuner melder allerede om store og alvorlige kutt i skolesektoren, selve arnestedet for å gi alle barn like muligheter, motarbeide forskjeller og gi unge lovende en fremtid der de kan få utnyttet sine iboende potensial og evner. I Trondheim kommune har skolene fått beskjed om at ekstrautgiftene grunnet koronatiltak må dekkes inn over det ordinære budsjettet. I Stavanger er det varslet et kutt på 123 millioner kroner i skole- og barnehagesektoren. I en måling nylig utført av Utdanningsforbundet meldte 600 av 975 skoleledere at de ikke har sett noe til pengene Guri Melby (V) lovte kommunene som kompensasjon grunnet koronaens inntog. Dette kommer i et år der også fagfornyelsen skal implementeres i skoleverket med krav til nye lærebøker, kursing og annet utstyr, på toppen av alt.

Kommunal –og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har uttalt at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal gi en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som er påvirket av koronakrisen. Kompensasjonen til kommunesektoren vil bli fordelt slik at den er uavhengig av hvordan kommunene har organisert sin tjenesteproduksjon. Det vil si at kompensasjonen ikke vil avhenge av om kommunen benytter private, ideelle eller kommunale aktører. Det er all grunn til å følge dette arbeidet med argusøyne! Budsjett i praksis i periferien er noe helt annet enn å jobbe med makrotall i sentrum.

Vi i Rødt mener regjeringen må sette handling bak ord og åpne pengebingen ytterligere for en allerede mager og sulteforet kommuneøkonomi med øremerkete kroner til å feite opp sektorer, som sørger for å motarbeide forskjells-Norge. Det koster mere å la være!
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken