Kommunenes forberedelser til neste koronautbrudd har startet: - Det vil være å forvente at det igjen vil dukke opp positive tester