I et brev aksepterer økonomisjef Asle Gammelli i Vefsn kommune et lånetilbud fra Kommunalbanken AS på 55 millioner kroner.

Låneopptaket ble vedtatt i Vefsn kommunestyre 15. desember i en sak som gjelder justering av en økonomisk tertialrapport.

Kontantbeholdning

Gammelli opplyser at lånet gjelder investeringer som i stor grad har blitt utført i budsjettåret 2021.

– Vi har brukt av kommunens fondsbeholdning i 2021 for å betale for investeringene. Derfor har vi ikke behøvd å ta opp lånet før nå, mot slutten av året, sier Gammelli. Han opplyser at kommunen i dag har 150 millioner kroner i fond.

– Hvorfor kan ikke kommunen la være å låne pengene når investeringene allerede er betalt med kommunens fondsbeholdning?

– I så fall måtte vi ta hull på kommunens disposisjonsfond. Det igjen betyr at pengebeholdningen vår synker, noe som ikke er ønskelig. Pengesituasjonen blir da mer anstrengt. Vi er til enhver tid nødt til å ha en viss pengebeholdning, fordi vi alltid har en stor strøm av forpliktelser i form av regninger og lønn til ansatte. Da må vi alltid være helt sikre på at vi er betalingsdyktige, forklarer Gammelli.

Ymse investeringer

Dette er kommunens investeringer i 2021 (totalt 54.970.300 kroner):

 • ENØK- prosjekt 7,636 (millioner kroner)
 • Utbedring av kommunale veier 6,6
 • Fjordvegen, rasutbedring 4,0
 • Utskifting av avløpsledninger 4,0
 • Sandvik RA 4,0
 • Ny gravemaskin 3,059
 • Utskifting av vannledning 3.0
 • Ny lastebil 3,0
 • Nesbruktomta - prosjektering / sprengning 3,0
 • Scania G 500 2,634
 • Kino / utstyr 2,314
 • Skumtankbil 2,263
 • Elbiler 2,115
 • Småhus Halsøy 1,959
 • Carport, Mathias Brunsgate 1,339
 • Kraftverk Mosjøen vannverk 0,906
 • Gang / sykkelvei, Vefsnvegen 0,76
 • Ledlys, idrettsanlegg 0,688
 • Steamkjel 0,5
 • Ladestasjoner 0,487
 • Utkjøp av bil 0,24
 • Utstyr, vann 0,2
 • Ustyr, avløp 0,2
 • Tilbygg, Kippermoen ungdomsskole 0,067

- Greit

Økonomisjefen legger til at kommunen i 2021 betaler nærmere 55 millioner kroner i låneavdrag på eksisterende lån.

– Vi tar med andre ord opp lån tilsvarende det vi betaler i avdrag, konstaterer Gammelli.

– Du blir ikke demotivert av dette?

– Nei. Det er jo greit at vi ikke tar opp mer lån enn vi betaler i avdrag.