Kommunalsjefen: – En krevende situasjon

All undervisning er flyttet fra skolebenken til kjøkkenbenken. Trine Fåkvam er imponert over arbeidet som gjøres.