Staten overtok spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2002. Da opphørte sykehusene å eksistere som selvstendige enheter eid av fylkene. Helseforetaksloven fastslo at sykehusene skulle organiseres i helseforetak og regionforetak. Primærhelsetjenesten var fortsatt eid og drevet av kommunene.

Å utrede kommunal sykehusdrift slik SV foreslo i en interpellasjon i kommunestyret 14. desember, betyr at helseforetaksloven må endres totalt eller erstattes av en ny lov som fjerner helseforetaksmodellen. I tillegg innebærer det også at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må samordnes.

Med den nåværende sammensetningen av Stortinget er dette politisk umulig. Det store flertallet av helsepersonell, fagforeninger, sykehusaksjoner og særlig partiene Rødt, SV og SP har prøvd å fjerne/endre helseforetaksmodellen i over 20 år uten å vinne fram. Verken Vefsn kommune eller andre kommuner har kompetanse eller økonomi til å drive sykehus. Hvis vi vil ha et offentlig eid og drevet sykehustilbud, er det i dag kun staten som kan gjøre det.

Derfor er SVs velmente forslag om å utrede kommunal drift fullstendig bortkastet både når det gjelder arbeid, tid og penger. Dette er årsaken til at Rødt stemte imot å behandle interpellasjonen. De andre partiene får svare for seg, men ut fra det som ble sagt både før og etter kommunestyremøtet hadde mange den samme begrunnelsen.

I det samme møtet ble det vedtatt enstemmig en uttalelse med overskrift «Krav om ROS- analyse og konsekvensvurdering ved eventuelle fremtidige endringer i akuttilbudet ved sykehuset i Mosjøen.» Dette anser vi som et svært viktig krav i den videre kampen for å beholde det sykehustilbudet vi har i dag.

Flere lokale partier, deriblant Rødt, skal ha møte i løpet av januar med sine representanter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å informere dem om situasjonen for befolkningen i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Vi vil arbeide for at vår representant i komiteen bidrar til å øke presset på helse- og omsorgsminister Kjerkol gjennom bl.a. å følge opp uttalelsene i Helgelendingen i fjor høst, der hun sa at hun ville tilbakevise på det sterkeste at sykehuset i Mosjøen vil bli strippet for funksjoner. Det samme gjelder hennes kommentar til vedtaket om at akuttfunksjonene kun skal ligge i Sandnessjøen og Mo i Rana, når hun sier at det ikke vil gjelde før om mange år.

Alle planer om nedbygging og fjerning av funksjoner i Mosjøen må stoppes. I praksis betyr dette at alle tre sykehus opprettholdes med dagens funksjoner. I det nye året vi går inn i trengs det fortsatt sterk politisk og folkelig mobilisering for å nå målet om et godt og trygt sykehustilbud for alle på Helgeland.

Torbjørn Os, gruppeleder Rødt, og Gunnvald Lindseth, leder Rødt Vefsn

Vi følte oss ikke lurt, men ble vi forsøkt overkjørt?