Vegtrafikksentralen melder om kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet på grunn av uvær.

Den første kolonnen slippes fra nord klokka 17:30.