Klar oppfordring: – Det verste har allerede skjedd når noen har tatt selvmord. Da skal vi ikke være redde for å bry oss

- Selvmord er noe som påvirker samfunnet vårt dypt og vi oppfordrer til mer åpenhet om temaet , sier Tor Petter Forbergskog, avdelingsleder VOP, ved senter for psykisk helsevern og rus i Mosjøen.

- Selvmord er noe som påvirker samfunnet vårt dypt og vi oppfordrer til mer åpenhet om temaet , sier Tor Petter Forbergskog, avdelingsleder VOP, ved senter for psykisk helsevern og rus i Mosjøen. Foto:

Siste registrerte antall selvmord i Norge er 674. Avdelingsleder Tor Petter Forbergskog VOP, ved senter for psykisk helsevern og rus i Mosjøen oppfordrer til samtaler og åpenhet om temaet.

DEL

– Vi vil komme med en klar oppfordring til åpenhet om selvmord og selvmordstanker. Dette gjelder både for dem som strever med slike tanker og for dem som har opplevd å miste noen i selvmord, sier Tor Petter Forbergskog, avdelingsleder VOP, ved senter for psykisk helsevern og rus i Mosjøen.

Folkehelseinstituttet statistikken for dødsårsaker i 2018 viser at antall selvmord har steget fra 593 i 2017, til 674 i 2018. Menn er overrepresentert. Samtidig har selvmord blant kvinner økt kraftig i aldersgruppen 30–34 år.


– Dette går helt feil vei, ingen vil være uenig i det. Vi kan ikke akseptere at så mange mennesker ikke orker å leve lenger. Tallet må ned, og det vil kreve full oppmerksomhet av oss som samfunn framover, sier Terese Grøm generalsekretær i LEVE- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Selvmordstatistikk i Norge for 2013-2018. Statistikken er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikk for dødsårsaker i 2018.

Selvmordstatistikk i Norge for 2013-2018. Statistikken er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikk for dødsårsaker i 2018.

På Helgeland finnes det DPS avdelinger med ambulerende team i Sandnessjøen, Brønnøysund, Mosjøen og Mo i Rana. For å komme inn i psykiatrisk behandling på en DPS kreves henvisning fra legevakt eller fastlege. Hovedteamet for de ambulerende teamene befinner seg på Mo i Rana. Det er også der den første vurdering av den enkeltes situasjonen gjøres, etter at fastlege eller legevakt har sendt henvising.

– Når en pasient deretter kommer til oss blir jobben vår å kartlegge vedkommendes situasjon. Vi prøver så fort som mulig å avdekke underliggende årsaker som kan trigge selvmordstanker. Det kan blant annet handle om depresjon, økonomi, eller brudd med kjæreste eller partner, sier Forbergskog.

Hva er en DPS?

DPS står for Distriktspsykiatrisk senter, eller psykiatrisk senter. DPS er definert som en faglig selvstendig enhet med ansvar for det allmenne psykiske helsevern. DPS består av ulike type tilbud og tjenester: Dag-, døgn-, polikliniske og ambulante tjenester.

Kilde: Store medisinske leksikon

Nasjonal handlingsplan

Grøm forteller at regjeringen er midt i en prosess med ny nasjonal handlingsplan for selvmordsforebygging.

– Arbeidsprosessen er god og grundig, i samspill med oss brukerorganisasjoner, fagmiljøer og ulike departementer og samfunnsarenaer på tvers. Det som gjenstår er at handlingsplanen medfører politisk og økonomisk forpliktelse fra toppnivå, og en nullvisjon for selvmord, sier Grøm.

Alle behandlings-føringer sier at familie bør involveres i behandlingsprosessen som et støtteapparat rundt den enkelte pasient. Målsettingen innen behandling er at man skal bli flinkere se hele mennesket og kartlegge alt det som kan ha betydning for et menneskes ve og vel.

– Spesielt for unge mennesker handler dette om å lære seg å takle vonde følelser og klare å stå i den tunge tiden. Vi må bli flinkere til å trygge unge mennesker på at før eller senere vil den vanskelige situasjonen snu seg, sier Forbergskog.

Hvordan være et medmenneske?

Det kan oppleves vanskelig å forholde seg til de som har mistet noen. Mange opplever at de mangler ord, og vet ikke hva vi skal si og er redde for at det gjør vondt verre for etterlatte dersom de til får spørsmål om det som har skjedd.

– Det verste har allerede skjedd når noen har tatt livet sitt. Da skal vi ikke være redde for å bry oss og vise omsorg. Vi trenger ikke alltid bruke så mange ord, men det er viktig å vise at vi bryr oss om de som sitter igjen som etter etterlatte etter selvmord, sier Forbergskog.

Om denne saken får deg til å ville snakke om tankene dine ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon på nummer 116 123, eller ring en du er glad i og be om hjelp. Hjelpetelefonen er døgnåpen. I tillegg finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester med oppdaterte åpningstider her: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken