Nå har kommunen fått beskjed fra Folkehelseinstituttet om å gå i gang med en ny runde med vaksinering.

– Koronaen har fått en oppsving. Mange har vært syke i sommer, og vi har også sett at det er flere sykehusinnleggelser, sier Valåmo.

Økt risiko

Gruppen som nå vil få tilbud om vaksine, er de i aldersgruppen 18 til 64 år, med underliggende sykdommer som gjør at de er mer utsatt. For dem vil dette bli den andre oppfriskningsdosen, og fjerde vaksinedose, dersom det ordinære vaksineløpet er fulgt.

Opplysningene fra da man registrerte seg i vaksinekø, viser at det er snakk om cirka 1.200 personer i Vefsn som faller inn under denne kategorien. Kommunen vil sende ut en egen SMS til dem det gjelder.

– Så kan det være at noen kan ha havnet i denne gruppa i ettertid, og noen som kanskje ikke er i den lenger. Da kan de ta kontakt med oss, sier Valåmo.

Se oversikten over hvem som er målgruppen for ny oppfriskningsdose i egen faktaboks nederst i saken.

Jeg er imponert

Hun forteller at det før sommeren var lite vaksinering, men at flere har villet vaksinere seg igjen etter en oppsving i sykdomstilfeller.

– De over 65 år som har hatt tilbud om oppfriskningsdose nå, har vært kjempeflinke til å benytte seg av tilbudet om å ta den. Jeg er imponert, sier vaksinekoordinatoren.

– Har folks syn på vaksine endret seg med tiden?

– Vi har lenge hatt en høy vaksinasjonsgrad i Vefsn, men jeg tror nok at mange av de som kanskje var skeptiske føler seg enda tryggere på vaksinen nå enn man gjorde i starten. Vi har sett at en del uvaksinerte har kommet etter hvert og ønsket en vaksine allikevel, sier Valåmo, og utdyper:

– Så er det nok dem som har tatt noen vaksiner, vært gjennom et sykdomsforløp og tenker at det får holde. Jeg kan skjønne hvorfor de tenker sånn, for de fleste tåler det fint. Men så har du også de i risikogruppene som har større sannsynlighet for å bli ordentlig dårlige om de blir syke.

Oppdatert vaksine

Vefsn kommune skal ha en oppsamlingsrunde for de fra 65 år og oppover som ikke har tatt den andre oppfriskningsdosen enda, den 28. september. Dette vil skje på Parken bo- og servicesenter, og folk må selv bestille seg time via vaksinetelefonen.

Vaksineringen av de i risikogruppen mellom 18 og 64 år, skal foregå på gamle Kippermoen ungdomsskole torsdag 29. september og tirsdag 4. oktober.

– Vi starter tidlig på morgenen og holder på utover dagen. Vi skal ha åpent slik at det vil være mulig for dem som jobber på dagtid å komme etter jobb, sier vaksinekoordinatoren.

I tillegg til den nevnte aldersgruppen 18 til 64 år, blir det også nå tilbud om oppfriskningsdose til ungdom fra 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom som gjør at de kan være utsatt. I tillegg har gravide økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenliknet med ikke-gravide kvinner på samme alder, særlig utover 2. og 3. trimester. Derfor tilbys også de en ny oppfriskningsdose.

– Disse kan kontakte oss på vaksinetelefonen for å bestille time. For barn under 16 år trengs det samtykke fra begge foreldrene, og gravide anbefales å ta en prat med jordmor om dette, sier Valåmo.

– Hva slags vaksine er det som settes i Vefsn?

– Det er vaksinen fra Pfizer vi får en ny leveranse på nå. Det er en litt oppdatert versjon som virker enda bedre mot omikron-varianten av viruset, sier vaksinekoordinatoren.

Disse er i målgruppen som oppfordres til å ta ny oppfriskningsdose

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • Organtransplanterte.
 • Alvorlig og moderat immunsvikt.
 • Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer.
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år.
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese).
 • Downs syndrom.
 • Kronisk nyresykdom og nyresvikt.
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon.
 • Demens.
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året.
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere.
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk).
 • Hjerneslag.
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Anbefalingen gjelder også ungdom 12-17 år med disse alvorlige grunnsykdommene:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemiskimmunsuppresjon).
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år.
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsattlungefunksjon.
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon.
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»).
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvdakutt sykehusinnleggelse siste året).
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.