Klar beskjed om at ansatte på alle sykehusene skal delta i konseptfasen: – Det føles litt godt å være et steg videre

Styret i Helse Nord RHF med klar oppfordring om involvering av ansatte i alle de tre sykehusene i konseptfasen for det nye Helgelandssykehuset.