Politiet i Nordland har fått melding om et kjøretøy som har kjørt av veien på Fv 78 ved Søfting. Det er ikke meldt om personskader, men nødetatene er på vei til stedet.

Oppdatert klokka 11.35: Det dreier seg om en lastebil med en gravemaskin på lasteplanet som har kjørt av veien. Fører blir tilsett av ambulansepersonell. Det er ikke meldt om noen lekkasjer eller større skader på kjøretøyene.

Oppdatert klokka 12.02: Sjåføren har forklart til politiet på stedet at en møtende lastebil lå for langt inn mot midten av veibanen, og at han ble nødt til å legge seg ut til siden for å unngå kollisjon. Lastebilen hadde da truffet grusen utenfor veibanen før den ble dratt videre ned i grøfta.

Innsatsleder Mathias Sandstrak sier vitner på stedet støtter opp om sjåførens forklaring, og at de ikke har noen grunn til å betvile hendelsesforløpet.

Trafikken på stedet går nå som normalt, men med litt begrenset framkommelighet i den ene veibanen ved ulykkesstedet.