Gå til sidens hovedinnhold

Kjøpet av Selfors sykehjem kan lett oppfattes som et nytt grep i en strategi vi er vel kjent med

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sykehjem på billigsalg

Styret i Helgelandssykehuset ga på siste møte sin tilslutning til at helseforetaket kjøper Selfors sykehjem på Mo i Rana. Rana kommune selger bygget på billigsalg for fem millioner kroner, og sykehuset på Mo får 5.300 nye kvadratmeter å boltre seg på. Med dette kjøpet har Helgelandssykehuset totalt rundt 61.800 kvadratmeter med sykehusbygg på Helgeland. «Lett oppussing» av det gamle bygget er anslått å koste 10 millioner kroner. Det er all grunn til å spørre seg om styrets motivasjon til å velsigne kjøpet, særlig når det som kjent er slik at den nye sykehusstrukturen også skal materialiseres i et nytt, stort sykehus i Alstahaug eller Leirfjord.

Beslutningen om kjøp av det kommunalt eide sykehjemmet kom etter en mildt sagt merkelig saksbehandling i styret. Ikke nok med det, i en 45 minutter lang redegjørelse ble det lagt fram tallgrunnlag og beregninger styret ikke har mulighet til å ettergå, og langt mindre mulighet til å stille spørsmål ved. Beslutning kommer etter at helseministeren i sin marsjordre til Helgelandssykehuset HF uttrykkelig har sagt at sykehuset på Mo i Rana skal lokaliseres i nåværende bygningsmasse. Det ligger også i bunnen at både nåværende og tidligere ledelse gjentatte ganger har understreket hvor viktig en hensiktsmessig funksjonsfordeling mellom de tre sykehuset i regionen er. Når Helgelandssykehuset ifølge direktør for drift og eiendom, Bjørn Bech-Hansen, før kjøpet har et bygningsareal på 56.500 kvadratmeter skulle vi tro dette var tilstrekkelig til å gi pasientene på Helgeland et meget godt sykehustilbud. Forutsetning er selvsagt at ledelsen er villig til å dyrke samhandling og funksjonsfordeling i praksis, og ikke minst utnytte kapasiteten som i sum finnes på de tre sykehusene i dag.

Særlig mener vi styrets beslutning halter når det er vel kjent at det nå jobbes på spreng for å ta hele spørsmålet om struktur, herunder også ny bygningsmasse, inn i en ny fase der helseministerens beslutning skal omformes til praktisk handling. Vi mener også det er god grunn å minne styret om at både kjøp og renovering av over fem tusen kvadrat gammel bygningsmasse vil koste atskillige millioner kroner å modernisere til en akseptabel standard. Det vil i neste omgang også kunne påvirke helseforetakets egenkapital når den nye sykehusstrukturen med nybygg skal finansieres.

Helgelandssykehuset HF sliter både med troverdighet og omdømme. En ting er hva man sier, noe helt annet er hva man gjør. Vedtaket er en ny alen i demontering av helseministerens beslutning. Kjøpet av Selfors sykehjem kan lett oppfattes som et nytt grep i en strategi vi er vel kjent med og som dreier seg om å flytte funksjoner fra Mosjøen og Sandnessjøen til Mo i Rana. Når kostnadene ved den nye sykehusstrukturen er klarlagt er veien til en ny beslutning om at alt av sykehusfunksjoner skal samles på Mo svært kort, fordi man har både nok areal og en overvekt av spesialistfunksjoner samlet lengst nord i regionen.

Styrets beslutning er etter vårt skjønn et feilgrep. I det minste burde de ha bevilget seg tilstrekkelig tid til å vurdere konsekvensene. Det valgte man ikke å gjøre, og det styrker ikke tilliten verken til styret og langt mindre til administrasjonen.