Kjerkol og våpendragerne og kanskje helsevesenet

Helsepersonellkommisjonen ble etablert 17. desember 2021. Formålet var å treffe sikre tiltak, for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse og omsorgstjenesten. Det var ikke for å stille opp og ta støyten for dårlig utført politisk håndverk av en like dårlig minister.

Torsdag 02.02.23 ble det levert og presentert en rapport fra kommisjonen, som er et bestillingsverk fra Kjerkol. Og slik så hun også ut etter å ha overvært presentasjonen; blid som en sol, nyforelsket og nygift på samme tid. Fritatt for bekymringer og ansvar. Med en så dyster rapport så passet det seg særdeles dårlig å være i den modusen og ha den attityden.

Rett etter at Kjerkol utbasunerte at hun ikke vil tilrettelegge eller kompensere for noe som helst innen helsevesenet, så kommer altså dette bestillingsverket.

I et intervju med NRK, så forteller Kjerkol at hun har bedt om denne rapporten, derav påstanden over. Hun har altså bedt om dette budskapet og nesten bedt om å få gjengitt sine egne utsagn i tur og orden, og nesten på samme måte.

Det tar dermed bort fokus på beslutningstager og regjering - en stakket stund. Velgerne er ikke helt bortreist - de retter ikke baker for smed. Alle vet hvem som står ansvarlig.

Rapporten oppleves som en ansvarsfraskrivelse, samtidig som at de lette skuldrene på Kjerkol etter at presentasjonen ble mottatt, oppfattet som et svik. Intet mindre.

Her blir det sagt at det vil bli flere pasienter på det antallet helsearbeidere som er i dag. Sånn blir det. Videre at det ikke nytter med en milliard her og en milliard der. Ingen alternativer. Ingen andre løsninger.

Jo Kjerkol og Bovin, bevilgninger være til hjelp for å leie inn folk. Det er stor søkning fra utlandet om å få komme til Norge å jobbe i helsevesenet, blant annet fra Danmark som det sto å lese i avisen for et par dager siden. Det bare må prioriteres.

Så vil det omfordeles på arbeidsoppgaver, slik at f.eks. en helsearbeider får sykepleieroppgaver og bedre utnyttelse av de som er i systemet. Det siste punktet passer sykepleierforbundet godt, de er meget fornøyde med noe av rapporten og det kom frem i Dax18.

Når sykepleiernes leder Sverresdatter virker så fornøyd, så er det nemlig under denne omorganiseringen gitt at en sykepleier i fremtiden skal jobbe som sykepleier. Ikke utføre oppgaver innen budtjeneste for medisiner, rengjøring eller bretting av klær. Akkurat det er sikkert de fleste glade for.

Samtidig kan det her virke som rapporten har tatt med denne informasjonen som en gjennomtenkt opplysning, med skjult agenda og skjult motiv. Hadde tatt seg ut om sykepleierforbundet hadde protestert.

Kommisjonens leder Gunnar Bovin, som presenterte rapporten, gir altså Kjerkol Ryggdekning for at det er mangel på personell og at vi må godta at helsevesenet er ferd med miste grepet for det ansvar vi inntil nå har tatt for gitt. Som også er lovpålagt. Vi må bare godta det. Så må vi ta ansvar for egen alderdom. Ta vare på oss selv. Og det kommer fra en arbeiderpartiregjering - say no more – men det må jeg. Har mer på hjertet.

Det er ingenting i presentasjonen som omtaler markedskreftene. Altså at flaskehalsen som er bemanningen innen helsevesenet, vil føre til spørsmål om tilbud og etterspørsel, noe som vil presse opp lønninger og bruk av vikarbyråer.

Akkurat det kan nemlig ikke kommisjonen eller Kjerkol råde over. Det er en funksjon som er gjeldende i dag og som bare vil vokse med etterspørselen og behovet.

Inn i fremtiden vil vi kanskje ut av dette kunne se private etableringer. Vi vil kunne se helsehus som er drevet av utenlandske firmaer, med pasienter som får sitt opphold og behandling betalt av private forsikringer - forårsaket av en regjering som vil ha likhet for alle. Et klasseløst samfunn, hvor bare de rikeste får komme på sykehus.

Ett nytt paradoks, er at forretningsideen for dette nå blir tilrettelagt av et Arbeiderparti som er imot privatisering. Paradoksene står i kø.

Det vi videre kan se konturene av, er at helsevesenet i Norge vil gå inn for løsninger hvor vi får ABC – Helsehus som avløser de konvensjonelle sykehusene, altså øyeblikkelig hjelp, og at videre behandling blir utført med å transportere pasienten til et større sykehus.

Det gjøres også i dag, men vil utvides. Hvordan eksperimentet med å få tilpasset ABC behandlingen vil ende, er det ingen konsekvensutredning på. At disse helsehusene også vil bli fleksibelt bemannet, ligger som en naturlig del av konseptet og vil bli et nytt eksperiment.

Denne rapporten har ingen troverdighet med hensyn på budsjett og fordeling. Det er flaskehals på personell – ikke på kroner og øre.

At effektiviteten blir gått etter i sømmene er et sunnhetstegn, men når budsjettet for helse og vilje for det er fraværende og bankkontoen er spekket, så er det ikke tilgivelig. Arbeiderpartiet fikk i siste måling en oppslutning på 16,9 %, bare stuper videre, og Støre sier at vi er i en krevende tid. Ja, dette blir krevende Støre.

Martin G. Jürgensen

Tjøtta