Kjempehopp for matvareprisene

KLART OPP: Matvareprisene steg med over 3 prosent i juli.

KLART OPP: Matvareprisene steg med over 3 prosent i juli. Foto:

Av

Matvareprisene steg kraftig i juli, og kjerneinflasjonen var langt høyere enn forventningene.

DEL

[Nettavisen]: Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at matvareprisene steg med 3,3 prosent fra juni til juli. De seneste tolv månedene er imidlertid prisoppgangen moderate 2,2 prosent.

Kjøtt og meieri stiger

SSB skriver at det var særlig prisøkninger på kjøtt, meieri- og sukkervarer som medvirket til oppgangen i matvareprisene. Men juli er også en måned der leverandørene normalt justerer prisene sine.

I tillegg er 1. juli tidspunktet for når endringer i de såkalte målprisene som er forhandlet frem i jordbruksoppgjøret trer i kraft. Et poeng er at prisene på norske jordbruksvarer steg med 2,9 prosent i foregående måned, mens prisene på importerte jordbruksvarer steg 1,9 prosent i perioden.

Avgiftslettelser

Prisene på alkoholfrie drikkevarer hadde kun en beskjeden oppgang i perioden, som kan ses opp mot avgiftslettelser innført fra 1. juli.

Det er normalt med en klar prisnedgang for klær og skotøy i juli på 5-6 prosent som følge av sommersalg, men i juli i år var prisfallet på 2,8 prosent.

ETT UNNTAK: Strømprisene er den eneste av varegruppene som har prisnedgang de seneste tolv månedene. Sterkest prisvekst har møbler. Foto: (SSB)

SSB-tallene viser ellers at de totale prisene steg med 0,7 prosent i foregående måned og var opp 1,3 prosent de seneste tolv månedene. Oppgangen skyldes ifølge SSB i hovedsak prisene på matvarer, som viste en tolvmånedersvekst på 2,7 prosent. Under er det gjengitt tolvmånedersveksten for de ulike varegruppene.

I tillegg bidro prisene på tjenester som restaurantbesøk og tjenester knyttet til fritid og kultur til økningen. Prisene på tjenester steg samlet med 2,7 prosent fra juli 2019 til juli 2020.

Oppgangen i konsumprisene ble dempet av strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie viste et prisfall på hele 35,1 prosent fra juli 2019 til juli 2020.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken