Til: Ingvild Kjerkol, Helse og omsorgsminister.

Hei Ingvild. Gratulerer med innpass i regjeringen i et for mange veldig viktig departement.

Jeg skriver til deg som privatperson, og representerer verken noen gruppe, firma eller har annen tilhørighet til særinteresser i så måte.

Saken jeg er opptatt av er ganske omstridt, plassering av hovedsykehus mellom konkurrerende kommuner er ofte veldig betent.

Så også her på Helgeland.

Målet for et nytt hovedsykehus på Helgeland var etter som jeg forsto det, et bedre behandlingstilbud for alle på Helgeland.

Her kan jeg med tristhet og forundring melde at det motsatte er i ferd med å skje. Hovedsykehuset er delt opp i to, en avdeling på Mo i Rana, og så en større avd. på «vår side» dvs. Sandnessjøen og Mosjøen.

Nå heller det til at Helgelandssykehuset prøver å lokalisere hovedsykehuset ut mot kysten, i Sandnessjøen. Noe som medfører et betydelig svekket helsetilbud i Mosjøen.

300 ansatte mister jobben på sykehuset sitt, pasienter og ansatte tvinges til 1 times reisevei (en vei).

Dette rimer dårlig med tesen om et bedre helsetilbud for hele Helgeland. Kanskje dette bare gjelder for Sandnessjøen og Mo, og ikke Mosjøen?

Mosjøen som by har mistet mye, og vi fortsetter å miste arbeidsplasser. Nå synes jeg det er på tide å snu denne trenden. Vi kan begynne med sykehuset.

Vi har en perfekt tomt i så måte, Nyland i Holandsvika gir kortere reisevei fra begge byer både for pasienter og ansatte. Sannsynligheten er også stor for at Helgelandssykehuset/Helse Nord unngår pasientflukt sørover til Trøndelag.

Mister Mosjøen det gode helsetilbudet de har hatt, så er det dette som vil skje. Her kan det nok være på tide å sette foten ned i forhold til nevnte helseforetak.

I alle fall om man er opptatt av et bedre helsetilbud for alle.

Å legge ned sykehuset i Vefsn og omegn som har ca. 20.000 innbyggere, anser jeg mer som å bygge NED helsetilbudet, ikke det motsatte.

Som nyansatt har du nå mulighet til å gå inn og rette opp de feil som gjøres i Helgelandssykehuset.

Du er sikkert som meg opptatt av et best mulig helsetilbud for alle.

Det er dessverre det motsatte av det som skjer på Helgeland akkurat nå.

Her må det tas tak.

Pasientene først.

En bekymringsmelding fra

Morten Eriksen, Mosjøen