Kjære minister!
Vi i Vefsn KrF har med spenning og forventning sett fram til 12.mai, der vi regnet med at de nødvendige bevilgninger ville komme til å få fullført E6-utbygginga i Helgelandprosjektet. Det dreier seg spesielt om de 9,7 km vei som ble tatt ut av prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Disse var riktignok såkalte opsjonsparseller som kunne bli kuttet ut om pengene ikke strakk til…og det gjorde de tydeligvis ikke.
Underskriverne er begge innflyttere til Vefsn, med hhv 47 og 20 år i kommunen. I alle de år har vi kjørt på de samme telehivene og i de krappe, feildoserte svingene nordover fra Mosjøen. I Grane har vi krekt oss avgårde på en E6 så smal at den hverken har midt- eller kantstriper. Det er ikke like ille over alt, sjølsagt, men rikelig ille nok til at folk har ventet, og ventet, og ventet på en utbedring.
SÅ kommer endelig et dugelig arbeid i gang, og vi gleder oss til å kunne kjøre på nybygd vei, godt hjulpet av våre lokale finansieringsbidrag. De ferdigbygde parsellene vi har sett, og fått kjøre på, lover godt.
Derfor er skuffelsen desto større, i Grane, i Vefsn og generelt hos alle som kjører opp og ned på Helgeland, slik den kommer til uttrykk f eks i avisa Helgelendingen, onsdag 13.mai, på lederplass og i reportasjer. Fordi samferdselsminister og -departement ikke finner plass til de nødvendige 160 millionene som manglet for ferdigstillelse av veiprosjektet - som var beregnet til 7500 millioner – mens mannskap og maskiner er på stedet og kan utføre jobben. Riktignok er de 160 millionene av ulike grunner blitt til 400, men uansett fortjener befolkningen her på Helgeland at veien gjøres helt ferdig! Denne skuffelsen fortjener vi iallfall IKKE!
Vefsn KrF vil på det varmeste be om at samferdselsdepartementet finner midler til å gjøre veien ferdig. Det vil bety mye for folk i distriktet at det skjer. Det vil også bety mye for KrFs anseelse her omkring – det har gått litt tilbake med den bl a etter sykehusreform og gradvis nedbygging av sykehuset vårt.
Vi har også en liten påminnelse og hjertesak til:
Utvikling med tanke på elektrifisering av passasjerfly tilpasset kortbanenettet. Vi er glade for at departementet har mottatt et innspill fra Nordland KrF om dette:relaxed:
Vi i Vefsn KrF tror at her ligger det mye interessant og framtidsretta, men da må kortbanenettet – og deriblant Kjærstad Lufthavn Mosjøen – få lov til å bestå! DET er nemlig ingen soleklar sak i forbindelse med eventuelle storflyplass-byggeplaner i fylket.
Vi ser i disse tider hvordan samfunnet kjapt kan endre seg; forutsetninger for samferdsel som vi nå tar for gitt kan plutselig også endres.
Vefsn KrF ønsker lykke til i det viktige arbeidet som samferdselsdepartementet med deg, Knut Arild Hareide, i den viktige ministerposten: Vi håper dere kan treffe avgjørelser til gagn og nytte også for vårt lokalsamfunn.
Med vennlig hilsen Vefsn KrFs styre ved

Øyvind Bergh, leder, oy.bergh@online.no
Magnar Kro Baisgård, nestleder magnar.baisgard@gmail.com