Gå til sidens hovedinnhold

Kjære Arbeiderpartiet - Nå er det opp til dere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med Arbeiderpartiets stemme kan det bli flertall for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Som Jonas Gahr Støre sa i 2012: «En verden uten atomvåpen må ha en lov som forbyr atomvåpen». Når Arbeiderpartiet skal diskutere om de skal støtte nettopp en slik lov på landsmøtet i april, har Nordland Arbeiderparti muligheten til vise at dere mener alvor med ønsket om en verden fri for verdens verste masseødeleggelsesvåpen.

22. januar i år trådte FNs atomvåpenforbud i kraft og alle aktiviteter relatert til atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov. Stat etter stat slutter seg til forbudet og styrker på den måten den folkerettslige normen mot atomvåpen. Stigmatiseringen av atomvåpen hever terskelen for bruk og legger press på atomvåpenstatene for å forhandle om nedrustning.

I en tid der noen av verdens fremste sikkerhetseksperter mener at faren for bruk av atomvåpen er større enn under den kalde krigen, er det kritisk å redusere faren. Norge kan bidra til ved å styrke tabuet mot atomvåpen.

Ved bruk av atomvåpen, enten det er resultat av en villet handling, terrorisme eller en ulykke, vil ingen kunne gi nødvendig hjelp. Skadene vil være for store og strålingsfaren for høy. I Norge har vi 8 sengeplasser for alvorlig brannskadde. 8 sengeplasser.

Dessverre er ikke Norge med på den globale dugnaden for å stigmatisere og avskaffe atomvåpen. Under denne regjeringen har Norge boikottet FNs atomvåpenforbud og i stedet for å ta et selvstendig ansvar for å føre en politikk der trusler om bruk av masseødeleggelsesvåpen er uakseptabelt og illegitimt, gjemmer vi oss bak atomvåpenstatene.

Med forbudet mot atomvåpen utfordres Norges nåværende spagatpolitikk. Det uttalte målet om en verden fri for atomvåpen blir et luftslott om vi ikke tar avstand fra atomvåpen og kjernefysisk avskrekking.

Regjeringen er i utakt med folket. Hele 4 av 5 vil at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud, og over 40 kommuner, deriblant Bodø, Rana, Sortland og Vega, har bedt regjeringen ta Norge inn i forbudet. Nå har Arbeiderpartiet muligheten til å vise at vi med en ny regjering kan forvente oss en langt mer forsvarlig atomvåpenpolitikk.

Historisk har Norge, under ledelse av Arbeiderpartiet, stått opp mot atomvåpen i internasjonale fora. Gerhardsen slo fast at vi ikke skal ha atomvåpen på norsk jord i fredstid, og den rødgrønne regjeringen ledet an i det Humanitære initiativet som førte fram til FNs atomvåpenforbud.

I 8 år har vi hatt en regjering som har skjermet atomvåpenstatene for press om nedrustning. Dette kan vi gjøre noe med.

Kjære Nordland Arbeiderparti. Vi har hatt flaks i 75 år, men flaksen varer ikke evig. Det er på tide å igjen sette fokus på atomvåpens katastrofale konsekvenser, og støtte FNs atomvåpenforbud.

Kommentarer til denne saken