ET STEG MOT MER ÅPENHET: -Jeg går i cirka fire km/t, og det blir tid til gode pauser og mange fine menneskemøter, sier Kitty Lise Vassdal, som ikke ville nøye seg med en privat pilegrimstur for sin egen terapis skyld. Søndag legger hun i vei på solidaritetsmarsj fra fylkesgrensen til Steigen. Ved Kittys side går Burre, og Sivert (innfelt) sitter på mammas skulder. Hun er to ganger etterlatt ved selvmord. Som datter i 1991 og som mor i 2018.

Kitty mistet faren og sønnen i selvmord - nå skal hun gå 83 mil for å vise vei: - Å bli sliten, kanskje utslitt, er bagateller

Pappaen tok livet sitt i 1991. Sønnen i 2018. Kitty går for at 2020 skal vise vei til åpenheten.
Av
Publisert