«Kirka har i århundrer hatt en svært stor betydning for samfunnsutviklingen, på godt og ondt»

Av
DEL

LederEt overveiende flertall i Vefsn kommunestyre vedtok onsdag at det skal være opp til den enkelte skole i samarbeid med elever og foreldre, å avgjøre om skolens elever skal delta på skolegudstjeneste. Vedtaket er helt riktig, og vi kan godt legge til at det skulle bare mangle.

Skolegudstjeneste i skoletiden har vært gjenstand for jevnlig politisk debatt. Skolegudstjenestene har også vakt stor engasjement både blant foreldre og lærere. Det skal man ikke la seg forundre over, og det er bra at spørsmålet tas opp og debatteres med jevne mellomrom. Ikke minst fordi samfunnet er i endring og at endring gjerne krever at oppleste og vedtatte sannheter utfordres for å vurdere om andre hensyn bør vektlegges sterkere, og at praksisen av den grunn krever endring.

Da kommunestyret i Vefsn behandlet saken onsdag skulle representantene ta stilling til to forslag. Det ene konkluderte med at det ikke skal gis tilbud om skolegudstjeneste som en del av grunnskoleopplæringen i Vefsn. Forslaget er blant annet begrunnet ut fra hensynet til inkludering.

Det andre forslaget gikk ut på at det skal være opp til den enkelte skole i samarbeid med samarbeidsutvalg og foreldreråd om skolen skal videreføre tradisjonen med skolegudstjenester, og der undervisningen følger veiledningen fra Utdanningsdirektoratet. Det er denne praksisen som gjelder i dag.

Et stort flertall vedtok at den enkelte skole står fritt til å delta på skolegudstjeneste, og at dette avgjøres i samråd med samarbeidsutvalg og foreldreråd. Det er et helt riktig vedtak, ikke minst fordi kirkas rolle både i fortid og nåtid er viktig for vår kulturelle forankring. Kirka har i århundrer hatt en svært stor betydning for samfunnsutviklingen, på godt og ondt.

Å la elevene oppleve en gudstjeneste i tråd med den veiledningen Utdanningsdirektoratet har gitt, er faktisk en del av skolens oppdrag. Det utelukker ikke at skolen kan legge til rette for at elevene også får kunnskap om andre trossamfunn, deres ritualer og skikker. Tvert i mot. Religion i sin alminnelighet påvirker svært mange samfunn, folkegrupper og ulike samfunnssyn. Da skulle det bare mangle at elevene i grunnskolen ikke gis mulighet til å få førstehånds kunnskap om den kristne tro og kirkas rolle i det norske samfunnet. Det får man best ved å besøke kirka og oppleve en gudstjeneste.

Å inkludere og å likebehandle innebærer ikke nødvendigvis å utslette den religion det norske samfunnet er tuftet på. Så er det et faktum at best og bredest mulig kunnskap er det beste utgangspunktet for at dagens elever i framtida kan gjøre egne valg når det gjelder religiøs tvil og tro. Det gjør skolen best ved å legge til rette for å formidle kunnskap om ulike trosretninger, herunder kristendommen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags