Tror på bedre læringsutbytte:  - Med læringsbrettene kan vi tilby mer variert undervisning

I disse dager innføres læringsbrett som digitalt verktøy i grunnskolen i Vefsn.