Vi har nå fått nye styrer i både Helgelandssykehuset og i Helse Nord. Det er ikke særlig vanskelig å konstantere at ved rekrutteringen av nye styremedlemmer til disse har det vært en klar vektlegging av postadresser i tillegg til hva disse personene mener om denne saken fra før av. Som i tillegg også har vært meldt klart og tydelig offentlig i media. For eksempel gjennom virksomhet i Bunadsgeriljaen og eget lokalpolitisk virke.

Med andre ord så har ikke dette vært helt tilfeldig.

I utgangspunktet skal slike styrer være sammensatte av fagpersoner med relevant utdanning. Ikke lokalpolitikere eller lokale sykehusaksjonister. Disse skal drive på med sitt utenfor styrer i helseforetak. Styremedlemmer her skal i utgangspunktet ha sykehusfaglig eller helsefaglig bakgrunn. Hos de nye styremedlemmene i disse styrene er det strengt tatt ikke så mye av dette. Her ligger det også egne klare agendaer bak. Egne politiske eller personlige allianser i egne hjemkommuner.

Slike styrer har etter hvert blitt mer og mer såkalt «politiserte», som det gjerne blir sagt. Som de altså ikke skal være det i utgangspunktet.

Styrearbeid i Norge er regulert gjennom styreinstruksen og forvaltningsloven. Her er det blant annet klare retningslinjer om at styremedlemmer ikke skal ha egne personlige økonomiske eller politiske bindinger i saker som kan svekke egen habilitet.
Med bakgrunn i valgene av nye styremedlemmer til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord så blir den enkle konklusjonen her at disse tydelige og bestemte føringene har blitt satt til side så godt som det vel er mulig å få gjort det.

«Postnummerdemokratiet» og «passerlogikken» lever i aller beste velgående her.

Når dette får prege styresammensetning og styrearbeid kan aldri slike styrer være eller bli saklig uhildet. Disse styrene blir aldri legitime eller beslutningsdyktige. Vedtakene som blir gjort av disse kan heller ikke bli eller være legitime. Dette blir en nullitet, som det heter i jussen. I dette ligger det at slike styrer og vedtakene som disse gjør ikke får legitimitet blant sin egen befolkning, i dette tilfellet innbyggerne i helgelandsregionen og særlig på Nord-Helgeland.

Det enkle spørsmålet her blir dette:

I følge ledelsen i Helse Nord er de nye styremedlemme her valgt ut etter en «totalvurdering». Skal dette tolkes som at nesten ingen personer på hele Nord-Helgeland ble funnet eller ansett for å være skikket eller kompetente?

Sykehusprosessen på Helgeland bør nå stoppes opp og vedtakene som er gjort hittil i denne bør annulleres. Disse er ikke gyldige og har ingen legitimitet.

Valgene av nye styrer til både Helgelandssykehuset og Helse Nord må gjøres på nytt og må bli sammensatte av nøytrale/uhildede fagpersoner uten politisk eller geografisk agenda. Som slike styrer egentlig skal være. Gjerne bestående av ingen med noen som helst tilknytning til Helgeland i det hele tatt.

Helseministerens vedtak må underkjennes da dette ikke er faglig begrunnet men et resultat av ren feilinformasjon og en skitten lokalpolitisk sykehuskamp fra 12 ordførere + med tiden et par kommandantadjutanter fra Vefsn og Alstahaug.

Bare dette kan få HSYK på rett spor igjen. Og helseministeren er den eneste som kan gjøre dette. Ellers kommer aldri sykehusprosessen her til å kunne gå rett og riktig for seg.

Hele HSYK 2025 er en farse og det har den vært lenge.

Sykehusprosessen på Helgeland har etter hvert nå fått så mange lik i lasten at hele seilasen bør stoppe opp og snus. Overfarten må rett og slett legge om på kursen. Lik i lasten stinker, som de fleste av oss vet.

Overskriften her spør om innbyggerne på Nord-Helgeland kan ha tillit til styrene i Helgelandssykehuset og i Helse Nord i fremtiden. Det enkle svaret her er dessverre nei. Ikke som disse nå er sammensatte. I aller ytterste konsekvens kan HSYK 2025 bli det som på sikt kan sprenge både Helgelandssykehuset og hele helgelandsregionen. Og da vil hele denne tragikomedien være fullkommen.