Kan bli to år med byggeforbud i sjøgataområdet: - Usikkert om Skjervgata 13 er like utsatt for skredvind

Usikkerhet rundt hvilke bygg i sjøgataområdet som blir utsatt for skred- og skredvind gjør at kommunen ønsker å nedlegge et midlertidig byggeforbud i to år. Men hvor skal grensen trekkes?