Kalle mener vi kan ta lærdom: – Et år med voldsom usikkerhet og mangel på forutsigbarhet

År 2020 har vært krevende for de fleste, og spesielt for deler av næringslivet. Styreleder i Alstahaug næringsforening mener det er mye lærdom å hente.