Lov og rett i Mosjøen

Hjelp å få: Har du ikke råd til advokat? Sjekk jusshjelpa.

Hjelp å få: Har du ikke råd til advokat? Sjekk jusshjelpa.

Artikkelen er over 5 år gammel

Hjelpen er på vei.

DEL

Jusshjelpa i Nord-Norge kommer til Vefsn bibliotek torsdag 12. mars.
Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. De gir gratis rettshjelp i enkeltsaker.
Jusshjelpa arbeider rettspolitisk med å bedre situasjonen for de ressurssvake i landsdelen. De behandler over 2000 saker i året. En stor del av deres klienter er studenter.
De bistår med veiledning, informasjonsmateriell, partsrepresentasjon, og utredning av saker innenfor sine saksområder.
Jusshjelpa arbeider med rettsområdene, familie-, arve-, barne-, skifte-, pengekravs-, arbeids-, husleie-, gjelds-, trygde-, sosial og fengselsrett. I utgangspunktet kan de også bistå i andre typer saker. I det minste ved å henvise til rett instans.

Artikkeltags