(iSandnessjøen)

– Det var stor jubel i Herøy da fylkestinget enstemmig vedtok å løfte bruforbindelsen mellom Tenna og Brasøy inn på prioritert plass i regional transportplan.

Det sier ordfører i Herøy, Elbjørg Larsen, til iSandnessjøen.

I vedtaket fra Nordland fylkesting, heter det at broløsning mellom Herøy og Brasøy utredes som eget prosjekt.

Hun forteller også om enstemmighet og svært gode diskusjoner omkring fastlandsforbindelsen Herøy – Dønna – Alstahaug under møtet onsdag.

– Det var godt å høre at det i fylkestinget ble brukt såpass mye tid på å snakke om og debattere denne fastlandsforbindelsen, og hvor viktig den er for hele regionen. Det mener jeg lover godt for framtiden. Det er helt nødvendig for å løfte næringslivet og hele regionen.

– Vi tok med flagg, og fikk bruk for dem, avslutter hun.

Regional transportplan – RTP – omhandler hele transportsystemet som fylkeskommunen er ansvarlig for, i tillegg til temaer utenfor fylkeskommunen sine ansvarsområder som eksempelvis temaer fra Nasjonal transportplan.

iSandnessjøen skrev tidligere i vår om at en på det tidspunktet var kommet ett steg nærmere fastlandsforbindelse mellom de tre kommunene på ytre Helgeland.