Frykter at det bare blir med den svakeste

Kynismen er også en del av politikkens lov og spill. Det betyr at politikerne lett skuler til gevinstene med velgeroppslutningen for strategiene og vedtakene, og for best å kunne rygge unna når de negative reaksjonene melder seg. Det igjen innebærer at marginale grupper blir mindre viktige. Altså at de er mindre verdt.

Noe av dette er det nå som avtegner seg i debatten om skolestrukturen i Vefsn, og hvor det alt har framkommet at den politiske ledelsen kan være på gli i forhold til skolesituasjonen i Mosjøen. Det skjer etter et voldsomt press og oppstyr fra sterke grupper ved begge skolene

Dette har selvfølgelig miljøet i Elsfjord på ingen måte mulighet til å matche, og dermed blir de uvilkårlig både lettere å overse og ta hensyn til. Dermed kan skolen i Elsfjord bli stående tilbake som eneste offeret. Forståelig nok at det avstedkommer både sinne og oppgitthet.

Jeg har selvfølgelig stor forståelse for at miljøene i Mosjøen kjemper for sine skoler, og slik skal det også være. Likevel vil jeg hevde at skolen i Elsfjord er langt viktigere og avgjørende for sitt område enn en av byskolene. I Mosjøen vil neppe folk flytte på seg en meter eller ha det som avgjørende for tilflytting om en av skolene legges ned. Men dette er nettopp situasjonen i Elsfjord-bygdene og hvor en familie allerede har pakket sammen og dratt på grunn av utsiktene for skolen og barnehagen. Åtte andre familier vurderer det samme.

Det dreier seg raskt om ett 40-talls personer om man legger til grunn en gjennomsnittsfamilie på fire. Tilsvarende sammenholdt med folketallet villet betydd at flere gater i en bydel i Mosjøen ville blitt tømt. Det tror jeg neppe den politiske ledelsen i kommunen bare ville stått å se på. Men når det tilsvarende nettopp nå kan skje i kommunens sårbare utkant, er det tydeligvis mindre nøye.

Det blir uforståelig at nettopp Senterpartiet, det såkalte distriktspartiet, kan være med på dette, men her tror jeg nok at de bokstavelig talt kan ha blitt bondefanget av Arbeiderpartiet, som lenge har sett det som sin oppgave å få lagt ned skolen i Elsfjord, eller gjort den om til en etter hvert selvutslettende miniinstitusjon.

Til sammenlikning er det nettopp Senterpartiet som har stått i front for å få sikret grendeskolene i flere andre kommuner. Slik trodde nok også de mange som optimistisk ga partiet sin stemme i kretsen, at det også skulle bli her.

Dette er nå spesielt tragisk ved at kretsen gjennom de siste årene har hatt ei positiv bostedsmessig utvikling. Flere eldre hus har blitt kjøpt og har fått nytt liv av unge par og familier. For alle har skolen og barnehagen i Elsfjord vært avgjørende for etableringen. Derfor truer de nå også med å bryte opp om tilbudet fjernes. Spesielt skremmer utsiktene til å måtte frakte barna milevis av sted til barnehage, for selv igjen og måtte kjøre milevis til jobb.

Det er alt stilt gode spørsmål ved de reelle besvarelsene ved å legge ned oppvekstsenteret, og dermed også i realiteten rive vekk stigen for mulighetene til videre vekst og utvikling i kretsen. Men for å gjenta dreier det seg blant om hva skolen videre skal brukes til og kostnadene med dette, økte transportutgifter, lærere som fortsatt har rett til jobb, tapet av skattepengene og det udefinerbare tape ved forringelsen av i dag gode bo- og bygdemiljø.

Skal steder kunne utvikles for bolyst må det nødvendigvis koste noe. Det gjelder så vel for bygd som for by. For elsfjordbygdene alene er kostnadene egentlig beskjedne.

I Mosjøen er det seinest lagt fram planer for en ny stor idrettshall på Kippermoen. Den kommer sikkert også på plass med de igjen sterke kreftene innen mosjømiljøet som framstår som pådrivere, til tross for millionkostnadene for kommunen. Spørsmålet blir på nytt bare hva man ønsker og vil. For elsfjordbygdene er svaret at skolen og barnehagen betyr alt. Det er det de nå ber om.

I kretsen finnes det faktisk røster som tar til orde for å få området tilbakeført til sitt opprinnelige kommunale opphav i Hemnes, i tro på et bedre liv. Dette synes i dag å være lite realistisk. Så får man heller bare finne seg i å leve videre med omsorgssvikten. Men dette var på ingen måte forutsatt å skje ved overflyttingen til fosterheimen i Vefsn. For da skulle jo alt bli så meget bedre for alle. Nå synes det i hvert fall å bli god mulighet til å se det virkelige resultatet.