Det er nesten fascinerende at redaktøren i Rana blad ønsker å avsløre sine holdninger til folk som ikke bor i en like stor by som Mo i Rana. Kan til og med partilag som Dønna Rødt og Hattfjelldal bygdeliste, eller sågar Vevelstad Senterparti, virkelig ha noe de skal ha sagt i flyplass-sak eller en sykehus sak? De er jo ikke større antall mennesker enn på Polarsirkelen videregående skole, må vite. Innbyggere og politiske partier i Mo i Rana som Nord-Norges tredje, eller fjerde største by, skal altså ha større rett til å mene noe om de øvrige kommunenes tilbud, enn kommunene selv. Rana first, first, first!

Les lederen i Rana Blad: Vefsninger og andre helgelendinger kommer til å bruke den nye flyplassen uansett hva lederen i Dønna SV måtte mene om saken

På 80-tallet var jeg prosjektleder for bygging av Mosjøen Lufthavn. Den ble ferdigstilt i 1987 og ble et viktig infrastrukturprosjekt for indre Helgeland, sør. Få dager før åpning, kom det er innlegg i Rana Blad, der flyplassen på ingen måte ble ønsket velkommen. Tvert imot.

På 90-tallet hadde jeg gleden av å jobbe i Mosjøen og omegn næringsselskap da man jobbet med å realisere tre betydningsfulle tunnelprosjekt på Helgeland: Umskaret, Korgfjellet og Toven.

Da Umskartunellen var ferdigstilt, dalte den politiske interessen fra Rana-samfunnet betydelig for å få realisert de øvrige viktige infrastrukturtiltakene. Alstahaug var antagelig mest interessert i Toventunellen. De øvrige kommunene på sørsiden av Korgfjellet hadde nok interesse for både Korgfjellet og Toven fordi dette ville knytte Helgeland mer sammen, og bidra til en større arbeidsmarkedsregion. Slik er verden. Alle tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg!

Jeg har ikke et følelsesmessig forhold til flyplasser, og vil bruke de flyplasser som det er effektivt å bruke. For oss i Grane så har Mosjøen lufthavn en betydning. Hadde Rana ligget sentralt til for reiser til Bodø, eller sørover, hadde jeg antagelig benyttet flyplassen der også. Dersom vi mister Mosjøen Lufthavn så blir reiser nordover nok gjennomført pr. tog, rett og slett fordi det er lite tid å spare på å reise til Mo for å fly til Bodø. For reiser til Oslo, kan Mo være et alternativ, dersom reisen til flyplassen blir effektiv. Jeg har for øvrig liten tro på at det blir hyppige avganger fra Helgeland til Oslo slik utviklingen går nå. Kanskje blir det vesentlig mindre flyving nå som vi erfarer at digitale møter i mange sammenhenger fungerer meget godt. Jeg mener derfor at flyplass-strukturen slik den er i dag tjenes oss best. Med utviklingstakten på el-fly, blir dagens flyplass-struktur minst like interessant fremover.

Selv om det er i underkant av 1.500 innbyggere i kommunen så mener jeg vi må kunne ha synspunkter på hva vi mener er det beste tilbudet for oss, uten å bli latterliggjort! At vi ytrer meninger, enten det gjelder sykehustilbud på Helgeland, eller flytilbud så er vi alle like meningsberettiget enten vi bor tett eller spredt. Jeg tror også at vi er i stand til å vurdere hva vi synes passer best for oss.

Førøvrig mener jeg det er all grunn til å bekymre seg for flyplass-strukturen på Helgeland selv om det tidligere er signalisert at strukturen skal bestå. Dersom økonomien i Polarsirkelen Lufthavn blir så anstrengt som beregninger viser, så tror jeg det er naivt å tro at alt blir som det er.

Det er også en skepsis til hvor lang levetid lovnader fra øverste politisk eller administrativt hold har. Her er det ulike erfaringer. Lovnaden om at utdanningstilbudet på Nesna skulle styrkes etter sammenslåing med Nord Universitet, har vist seg å være tomme ord.

Da E6 Helgeland skulle bygges ble Grane kommune forespeilet at utbyggingen skulle starte i sør og rulles ut nordover. Når det brått ble bestemt at utbyggingen skulle starte i Rana, gikk vi så langt som å kalle det et løftebrudd. Hva som egentlig skjedde kommer vi aldri helt til å få klarhet i. Noen hadde nok snakket sammen.

Enkelte hevder at vi sør for Helgeland ikke unner Rana noe. Det blir helt feil. Jeg unner alle på Helgeland å ha et godt infrastruktur, gode servicetilbud og en positiv utvikling. Jeg unner Rana en god flyplass, men mener dette ikke skal gå på bekostning av resten av Helgeland. Derfor ønsker vi fornyede forsikringer om opprettholdelse av flyplass-struktur.

Til slutt vil jeg si at det er et stort ansvar å være regionsenter enten det er Mo i Rana, Mosjøen, Sandnesjøen eller Brønnøysund. Ønsker man å ta en regional rolle som regionsenter er det klokt å unne naboene å lykkes også. Snille storesøsken er å foretrekke fremfor storesøsken som tråkker på deg. I Senterpartiet mener vi at alle har en rett til å mene noe, og bli hørt, enten de bor i by, tettsted eller i på bygda. Det er en holdning jeg har stor sans for! Man har ikke en større rett til å ytre meninger fordi man bor trangere i Rana enn vi gjør i Grane, eller om man hører til et lite eller stort partilag! Å fremme holdningen som redaktøren gjør i sin artikkel finner jeg spesielt!

Ellen Schjølberg, ordfører i Grane