- Jeg oppfatter tilbudet som godt

Det sier John-Arvid Heggen, kommunalsjef helse og omsorg i Vefsn.