President

Jeg vil si litt under forslaget under romertall V som er fremmet av Ap, Frp, Sv og Senterpartiet. Forslaget har flertall og lyder: «Stortinget ber regjeringen opprette et nasjonalt våpenregister som legges til Brønnøysundregistrene og til Nordland Politidistrikt med forvaltning i Mosjøen. Dette er et viktig forslag av flere grunner. Både for politiet, jegere og våpenforhandlere er det blitt vanskelig og tidkrevende at det ikke er mulig å søke om tillatelse til å eie våpen over nett.

Nå er det slik at om en ungdom tar jegerprøven før sommeren, er det ikke sikkert at han har fått kjøpt seg jaktvåpen til høstjakta. Slik kan vi ikke ha det og jeger glad for at det nå er flertall for et nasjonalt, digitalt våpenregister. Det som bekymrer meg nå er den svært negative holdningen som justisdepartementet og regjeringa har til hvordan framtidas våpenforvaltning skal være.

I Senterpartiets representantforslag dok 8:67 S (om å digitalisere søknad om våpentillatelse og andre prosesser i våpenforvaltningen) pekes det på hvordan våpensøknadsprosessen vil gi høyest gevinst å digitalisere. Det vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på ca 270 millioner over 10 år. Konseptutredninga peker på en rekke fordeler ved full digitalisering.

Hvor mange arbeidsplasser det vil bli i Mosjøen er et spørsmål justisdepartementet harselerer med. Mosjøen har mistet 51 statlige arbeidsplasser de siste årene, 19 av dem i politiet. Det er slett ikke sikkert at dette forslaget vil nærme seg de 19 jobbene som er borte, bare i politiet. Deler av forvaltningen skal beholdes ute i politidistriktene for å opprettholde kompetanse, nærhet og eierskap til kontrolloppgavene, og det vil være saker som krever fysisk håndtering av våpen og personlig oppmøte.