Gå til sidens hovedinnhold

«Jeg blir opprørt på vegne av alle oss som har hjerte for en god og trygg eldreomsorg!»

Artikkelen er over 2 år gammel

Eldreomsorg, trygghet og nærhet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når jeg leser oppslaget i Helgelendingen 08.08.2019 om pårørende som har sendt bekymringsmelding til vår kommune angående pågående omlegging av Parken bo og servicesenter så blir jeg opprørt på vegne av alle oss som har hjerte for en god og trygg eldreomsorg!

Dette fordi vi i Vefsn Sp ikke ønsker at eldrepolitikken skal være sånn at pårørende og de eldre føler utrygghet og frustrasjon.

Da vi gjorde vedtak om nedlegging av INNTIL 36 sykehjemsplasser i november 2018, så ble dette gjort etter gode faglige innspill og saksframlegg fra administrasjonen. Både eldreråd, omsorgsutvalg og kommunestyre gjorde vedtaket med forutsetning om at dersom det viser seg at dette ble for drastisk, (skepsisen var stor) så skulle prosessen stoppes.

Omsorgsutvalget har blitt orientert på hvert møte etterpå, og fått forsikringer om en god prosess, men som ville ta lengre tid enn forutsatt, noe som vi politikere mente var fornuftig. Men samtidig så har jeg fått personlige tilbakemeldinger i vår/sommer om at alt ikke har gått på skinner, og dette bekreftes av dette avisoppslaget. Det er derfor snart på tide at vi tar en «timeout», stopper opp og revurderer våre vedtak, eller bruker enda lengre tid på prosessen slik at alternative tilbud har kommet enda bedre på plass.

Vefsn Sp ønsker at eldreomsorgen i vår kommune fortsatt skal være et kommunalt ansvar, og være preget av åpenhet, trygghet og tillit. Vi ønsker at kontakten mellom pårørende, frivillige, brukerne av våre tjenester og oss politikere skal være til stede hele tida, altså et aktivt lokaldemokrati som skal være basis for viktige tjenester for de eldre. Men vi ser at dårlig kommuneøkonomi noen ganger tvinger fram løsninger som ikke alltid er optimale for den enkelte, og det er derfor viktig å sette forutsigbarhet, trygghet og informasjon enda høgere på dagsorden.

Nasjonalt sier Senterpartiet at vår eldreomsorg har behov for en avbyråkratisering og en ny, tillitsbasert ledelse hvor tilbudet styres etter behov, og må følge bestemte kvalitetskrav, og vi mener det er behov for en ny pårørende- og frivillighetspolitikk som styrker oppfølgingen av alle dem som yter en ekstra innsats for de eldre.

Vefsn Sp støtter dette, og ønsker å jobbe for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen, og å sikre at eldre får et omsorgstilbud som innebærer meningsfylte dager med tilbud om daglig fysisk, kulturell og sosial aktivitet. Vi har tro på hverdagsrehabilitering, både heime og på institusjon, og vi skal jobbe for at kvaliteten og kapasiteten for vår eldreomsorg skal forbedres.
Vårt motto er NÆR FOLK, og dette skal vi vise gjennom praktisk eldrepolitikk. Det skal være trygt og godt å bli gammel i Vefsn!
 

Berit Hundåla, Ordførerkandidat for Vefsn Sp

Kommentarer til denne saken