Færre gikk på jakt

Finnmark er fylket med størst oppgang i antall felte ryper, mens nedgangen er størst i Hedmark.
 Illustrasjonsfoto: Erik Veigård / NTB scanpix

Finnmark er fylket med størst oppgang i antall felte ryper, mens nedgangen er størst i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Erik Veigård / NTB scanpix

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Oslo (NTB-Alexander Vestrum): Etter to år med vekst i antall felte ryper, falt antallet i jaktåret 2015/2016. Det dårlige rypeåret er også forklaringen på at antall småviltjegere falt.

Dette året deltok til sammen 80.000 personer i småviltjakt, en nedgang på 9 prosent fra jaktåret 2014/2015, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
I det totale tallet på jegere var det en nedgang på 2,7 prosent til 139.000. For elgjakt gikk tallet opp 0,5 prosent, til 61.500. Også for rådyr-, hjort og villrein har tallet økt noe.

6,5 prosent kvinner

Kvinneandelen blant jegerne har økt de siste årene.

"Tidligere var kvinnene nesten fraværende på jakt, og det er først de senere årene at de har gjort seg mer gjeldende. De første tallene som ble samlet inn, viste at om lag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972. Siden har antallet økt, og i jaktåret 2015/2016 utgjorde kvinnene 6,5 prosent av dem som jaktet mot 5,7 prosent for fem år siden", skriver SSB.
Mens 6 prosent av mennene på landsbasis jakter, finner nærmere halvparten av mennene i Engerdal i Hedmark og i Lierne i Nord-Trøndelag fram geværet. Akershus er med 12.000 det fylket som har flest jegere.
Av de største byene er det Trondheim (5 prosent) som relativt sett har flest mannlige jegere, mens henholdsvis 2 og 3 prosent av Bergens og Oslos mannlige innbyggere dro på jakt.

175.000 ryper

For rypejegere isolert sett gikk tallet ned 17,7 prosent til i underkant av 40.000. Det ble i løpet av jaktåret felt 175.000 ryper – av dem 111.000 liryper og 64.000 fjellryper, ifølge SSB.

"I de fylkene hvor det tidligere har blitt felt ryper av et visst omfang, var nedgangen størst i Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nordland. I disse fylkene var rypa mange steder fredet. Det var også innført begrensning av antall jegere og hvor mye som kunne felles per dag", skriver SSB.

Kautokeino på topp

Aller størst var nedgangen i Hedmark, der antall felte ryper gikk ned med 79 prosent fra jaktåret før.

I Finnmark ble til sammen 51.000 ryper felt, en økning på 74 prosent. Bare i Kautokeino var tallet 12.600. Kommunen lengst sør på Finnmarksvidda gikk med det forbi Karlsøy i Troms som landets største rypekommune. I Karlsøy ble det i 2015-2016 skutt 10.200 ryper. I Troms totalt var tallet 46.000, en økning på 22 prosent. (©NTB) (©NTB)


 

Artikkeltags