Helseminister Bent Høie vedtok 27.01.20 at Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus og godkjente dermed et enstemmig vedtak fra styret i Helse Nord. Dette var en løsning med to akuttsykehus der helseforetakets hovedkontor og ledelse legges til hovedsykehuset, som er definert å ligge i Sandnessjøen og omegn. Hovedkontor og ledelse skal legges til Sandnessjøen. Dette er sakens uomtvistelige faktum og ingen folkeaksjoner eller kommentarfeltdeltagere kan endre på det.

Å bygge opp Sandnessjøen sykehus til reelt å bli foretakets hovedsykehus, slik vedtaket fra helseministeren slår fast, vil av naturlige grunner ta sin tid. Man skal blant annet igjennom en konseptfase der behandlingsmessig kapasitet, bygningsmessige behov og hensiktsmessig plassering skal vurderes og bestemmes.

Vedtakets andre punkt om at hovedkontor og ledelse skal legges til Sandnessjøen sykehus er derimot gjennomførbart innenfor en langt kortere tidshorisont. Det er nødvendig at det gjennomføres uten ugrunnede forsinkelser. At etablering av hovedkontor og ledelse i Sandnessjøen skjer raskt er viktig av flere grunner. Det viktigste er i midlertid historikken knyttet til prosessen som førte fram til helseministerens vedtak i januar 2020.
Etter å ha vært hovedsykehus med ledelse og administrasjon i 25 år, har miljøet tilknyttet Rana sykehus ikke uventet både protestert høylytt og ellers vist at de vil motarbeide flyttevedtaket.

Å skulle ha sittende administrerende direktør i spissen for utviklingen av HSYK 2025 omgitt av medarbeidere som innbitt ønsker å minimere konsekvensene av vedtaket er uholdbart. Uansett forsikringer om lojalitet mot vedtaket fra direktørens side så vil en fortsatt plassering av hovedkontor og ledelse på Mo gjennom konseptfasen ikke fungere. Til det er motviljen til å jobbe for Høie og styret i HN sitt vedtak for stor.
Skal vedtaket til Høie og Helse Nord få den tilsiktede effekt, må maktbasen nå flyttes til det som skal bli hovedsykehuset.

Rødt Alstahaug krever derfor at Helgelandssykehuset umiddelbart legger fram en forpliktende tidsplan for når flytting av hovedkontor og ledelse skal være gjennomført.