Karin Ingebrigtsen, enhetsleder for sykehjemstjenesten i Vefsn kommune, har vært prosjektleder for arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet», som nå følges opp rundt om i kommunene.

– Å planlegge for egen alderdom er viktig, sier Ingebrigtsen.

– Hva er målet med reformen?

– Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. «Leve hele livet» handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Kvalitetssikring av tjenestene blir avgjørende og temaplanen skal blant annet imøtekomme disse problemstillingene, sier hun.

Ansvar for egen alderdom

– Det er også et mål at den enkelte innbygger må ta større ansvar for egen alderdom, herunder planlegge og gjøre tiltak som eksempelvis gjør boligen bedre egnet for å kunne bo lenge hjemme. Det er viktig at den enkelte av oss gjennom livet investerer tid i venner og sosiale fellesskap, da det dessverre er slik at ensomhet er en vesentlig utfordring for mange eldre, fortsetter Karin.

– En ambisjon er at vi skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Da må både de som eier boligen og de som planlegger nærmiljøet rundt, tenke at her skal også eldre kunne leve sine liv, bo og bevege seg. Da må kommunen, entreprenører, innbyggere og flere jobbe sammen. Å skape et aldersvennlig samfunn er en felles oppgave og mulighet. Her kan, og må alle bidra.

Innbyggerdialog

I 2021 gjennomførte Vefsn kommune en større digital innbyggerdialog. De ønsket medvirkning fra innbyggerne, men korona satte en stopper for det å kunne møtes fysisk.

– Flere tusen vefsninger svarte på den digitale undersøkelsen. Punkter som gikk igjen var at de var fornøyd med eget nærmiljø, nærturområder, lokale tilbud som idrett og fysisk aktivitet. I tillegg var det mange som trakk frem kafe- og kulturliv som godt og ikke minst viktig å ta vare på fremover, sier Kjetil Hoff fra prosjektgruppa.

Politisk behandling

Forslaget til temaplan er laget med utgangspunkt i faglige vurderinger, kartlegginger av drift, anbefalinger i stortingsmeldingen, lokale forhold samt innbyggerdialog. Dette forslaget til temaplan skal til politisk behandling i november.

Den legges nå ut på kommunens nettside, slik at det er mulig for den enkelte å se hva resultatet har blitt.

– Hvis noen har tilbakemeldinger eller kommentarer til forslaget, er de velkommen til å sende en e-post. Man finner den under en av de røde knappene, merket høring/kunngjøring, sier Karin Ingebrigtsen.

Les også

Etter 40 år i samme hus har Asbjørg (69) og Bjørn (70) tatt grep: – Når vi blir dårlige til beins skal det være lettvint