Det er avgjørende at kommuner, regioner og fylker i landsdelen klarer å løfte blikket og se landsdelen under ett. Det må legges en helhetlig samferdselsplan for landsdelen som forplikter alle involverte. Det vil altså si at noen må være villig til å si at «vårt lokale samferdselsprosjekt» kommer bakerst.

Mer rettferdig fordeling

Det er hevet over enhver tvil at dersom landsdelen klarer å stå samlet, vil gjennomføringskraften være mye sterkere og sluttdatoen for samtlige prosjekter vil komme tidligere. I avisa Nordnorsk Rapport 15. november 2021 skriver Edd Meby:

«I perioden 2008–2018 har veksten i verdiskapning per innbygger i Nord-Norge vært dobbel så høy som resten av landet. Mens landsdelen har 9 % av befolkningen, ligger den nordnorske andelen av Norsk Transportplan (NTP) på 2-3%. I NTP 2022–2023 får prosjekter i Nord-Norge 26 mrd. av 1200 mrd.»

I tillegg kan det nevnes at Nord- Norge står for nesten 35 % av arealet til Fastlands-Norge. Da sier det seg selv at folket i landsdelen må gå sammen for å få ei rettferdig fordeling av fellesskapets samferdselsmidler.

Etter Nordland Senterparti sitt syn kan dette ikke fortsette.

Nordlands veier forfaller

Anne Ekornholmen skriver i en kommentar i Nationen 5. august 2022 at «forfallet er verst i Nordland, der over 46 prosent av kilometerne med fylkesveg har dårlig eller svært dårlig dekke. Samtidig stiger prisene på anleggsarbeid, og det er uoverkommelig å få nyasfaltert så mye som planlagt hvert år.

Med Nordland fylkeskommunes årlige asfalteringsbudsjett, mener Kommunal Rapport det vil ta over 25 år å komme på høyde med vedlikeholdsbehovet.»

I hele Nord-Norge satses det beinhardt på industrietableringer med utgangspunkt i kraftoverskuddet landsdelen har. Videre setter fiskerinæringen stadig nye rekorder i matproduksjon. Da er det innlysende at det å etablere effektive transportårer for folk og varer, er det beste bidraget for å sikre etableringene og befolkningsvekst i landsdelen.

Sp vil ruste opp

Samferdsel er grunnleggende i samfunnsmaskineriet i Nordland. Nordland Senterparti vil ruste opp infrastrukturen for å gjøre hverdagen enklere for folk, for å bedre miljøet, gjøre samfunnet mer framtidsrettet og for å gi næringslivet bedre konkurransekraft. Dette vil styrke distriktene og byene og være et virkemiddel for å skape grunnlag for optimisme og vekst.

Så herved inviteres folk og myndigheter i landsdelen til å «løfte i samlet flokk.»

Mikael Rølvåg (fylkestingsrepresentant Senterpartiet)

Gunnar Gamst (Styremedlem i Nordland Senterparti)

Anders Nymo (4. varamedlem Nordland Senterparti)

Oda Alise Hansen (Organisatorisk nestleder Nordland Senterungdom).