– Vi setter opp alternativ transport på de fleste strekningene. Det er viktig at alle som skal ut å reise med oss i helgen sjekker når den alternative transporten går og hvor. Avgangstidene kan avvike litt fra de vanlige togtidene, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef i Vy, Hilde Lyng i en pressemelding.

Bane NOR melder i pressemeldingen at det er viktig å understreke at selv om vanlig rutetrafikk er innstilt, vil det helgen gjennom bli kjørt arbeidstog og skinnegående maskiner på det vanlige sporet – og det er både forbudt og forbundet med fare å oppholde seg i eller ved sporet.

Følgende persontog berøres:

Natten 27–28. september:

Nattog fra Bodø til Trondheim S natten fredag-lørdag 27-28/9 innstilles fra Steinkjer til Trondheim S. Alternativ transport kjøres.

Lørdag 28. september:

Alle tog mellom Trondheim S og Storlien/Steinkjer/Mo i Rana/Bodø innstilles. Alternativ transport kjøres.

Søndag 29. september:

Alle tog mellom Trondheim S og Storlien/Steinkjer/Mo i Rana/Bodø innstilles. Alternativ transport kjøres.

Natten 29–30. september:

Nattog fra Trondheim S til Bodø natten søndag-mandag 29-30/9 innstilles fra Trondheim S til Steinkjer. Fra Steinkjer kjøres nattoget for ordinært. Alternativ transport kjøres.

Fullt kjør langs hele Nordlandsbanen

* Ved Mosjøen stasjon skal pukken få et løft samtidig som det byttes sviller i sørenden av stasjonen, mens det i Mo i Rana jobbes med pukken rundt to sporveksler før man jobber seg sørover til Mosjøen på et åtte timer langt skift.

* I 23 timer blir det rensking av stikkrenner før høststormene virkelig setter inn mellom Mosjøen og Drevvatn. Ved Skamdalselva bru mellom Bjerka og Drevvatn skal det både skiftes ut og forlenges kantdragere, det legges inn nye gangbanekonsoller, gangbaner og rekkverk.

* Også mellom Ørtfjell og Mo i Rana benyttes bruddhelgen til flere typer innsats: Rørtraseen pusses og utbedres, det skal monteres nye rister over vanntunneler, en pakkmaskin kjører for fullt også tar man årlige kontroller på strekningen.

* Flere typer arbeid mellom Namsskogan og Majavatn; her settes det inn såkalte skinne-vei maskiner for å jobbe med dreneringstiltak. Både skråninger og grøfter vil bli gått over og rensket. Videre skal det fløtes fiber langs jernbanesporet.

* På Nordlandsbanen er det arbeid på signalkablene på Steinkjer stasjon søndag. Lenger nord skal betongfundamentene over Svartelva bru mellom Starrgrasmyra og Snåsa rehabiliteres. Brua kles inn og stillas bygges for både sandblåsing og maling. Grana bru mellom Agle og Grong skal også få tilsvarende oppussing.

* På Eiterstraum stasjon skal det settes opp reingjerde i det store viltgjerde-prosjektet samtidig som det også byttes drivmaskiner i to sporveksler.

* På oppløpssiden mellom Fauske og Bodø skal Sommerli og Mjønes planoverganger utbedres, to bruer skal gås over – det er ved Nordvika og Straumsnes – over én kilometer skinner byttes. Også her skal det skjøtes fibre langs jernbanesporet.