Innspill om å ta smittetesten utenfor koronasenteret: – Så langt tyder ingenting på at dette er nødvendig

Koronasenteret har ingen holdepunkter for eventuelt å innføre en ordning med å ta testene utendørs. Alle som tester seg må i isolat inntil prøvesvarene foreligger.