Gå til sidens hovedinnhold

Innrømmet sex med sovende mann - frikjent for erstatningskrav av Høyesterett

Artikkelen er over 1 år gammel

Kvinne er fra før frikjent for straff. Mannens bistandsadvokat mener loven må endres.

For abonnenter
helgeland:

(Nettavisen): I april omtalte Nettavisen nyheten om at en kvinne på Helgeland var anklaget for voldtekt av en sovende mann. Dette skjedde natt til 29. april 2018, i mannens bolig, etter at de hadde møttes ute på byen.

Både mannen og kvinnen er i 20-årene. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og er nå blankt frifunnet i tre rettsinstanser.

an.no omtalte saken den første frikjennelsen i Rana tingrett allerede 1. desember i fjor.

Da saken gikk i den lokale tingretten la aktor, statsadvokat i Nordland Alf-Anton Røste, ned påstand om at kvinnen skulle dømmes til fengsel i fire år, men ble altså ikke hørt.

Den fornærmede mannen la ned påstand om oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie) på 200.000 kroner.

Blank frikjennelse

Kvinnen ble frikjent for både straff og erstatningskravet i den lokale tingretten i november i fjor. Påtalemyndigheten anket ikke straffedelen av dommen, men den fornærmede mannen anket erstatningskravet til Hålogaland lagmannsrett. I mai i år ble hun igjen frikjent.

På fagspråket heter det at anken til mannen ble forkastet.

Mannen anket videre til Høyesterett, som også forkastet anken. Kvinnen er dermed endelig frikjent både for straff og erstatningskravet i saken.

– Slik jeg ser det har tingretten, lagmannsretten og Høyesterett vurdert saken riktig. Fornærmede og enkelte medier har forsøkt å framstille saken som om den behandles annerledes fordi fornærmede er mann, og den frikjente en dame. Dette er på ingen måte riktig, skriver kvinnens forsvarer Christian Wulff Hansen i en mail til Nettavisen.

Wulff Hansen ønsker ikke å si hvilke medier han sikter til.

– Det alle tre rettsinstanser har sett er at fornærmede har gitt et samtykke til en handling som dermed ikke er straffbar selv om handlingen strakte seg forbi tidspunktet hvor fornærmede sovnet eller var for full til å huske hva som skjedde. Ettersom handlingen ikke endret karakter etter dette tidspunktet, er den ikke straffbar eller gir grunnlag for oppreisningserstatning. Min klient vil nå få erstatning fra Statens sivilrettsforvaltning.

Etter at Nettavisen omtalte den første frikjennelsen skapte det mange og sterke reaksjoner i sosiale medier, og blant politikere og advokater. Mange mente det var spesielt at den tiltalte ble frikjent, selv om politiet hadde funnet det som kunne være SMS-bevis på telefonen hennes.

Les også: Advokat: Et overgrep er et overgrep uansett om gjerningspersonen er mann eller kvinne

I en av SMS-ene, som hun sendte til en venninne, etter at hun hadde hatt seksuell omgang med mannen, skrev hun:

«Vi hadde sex på sofaen også søvna han av. Å eg va jo ikke ferdig så eg sugd han å pult han mens han søv.»

I en annen SMS, som hun sendte til mannen, beklaget hun det hun hadde gjort:

«Eg e jævlig lei meg før det der. Eg bi fette gærn å kåt når eg drekk. Å eg vissta ikke kor grensa di gikk men no jør eg det å det kommer aldri til å skje igjen. Unnskyldbeklager.»

Vil ha lovendring

Mannens bistandsadvokat, John Erik Nygaard, mener loven må endres.

– Vi har med Høyesteretts beslutning fått en avklaring. Jeg konstaterer at seksuell omgang som er påbegynt mens begge er våkne, straffritt kan fortsette selv om den ene sovner og at dette også gjelder dersom den seksuelle omgangen er samleie, sier Nygaard til Nettavisen.

– Så får det være opp til lovgiver om man ønsker å endre på dette.

Seksjonsleder i Kripos, Emil Kofoed, oppfordrer alle, men spesielt flere menn, til å anmelde dersom de mener de har vært utsatt for en voldtekt.

– Alle har rett til å få den hjelpen de trenger, og bruke politiet når de er utsatt for noe kriminelt. Vi ønsker at flere menn skal anmelde når de er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle handlinger, sa han.

I retten var det ulike forklaringer fra XX (den fornærmede mannen) og den tiltalte kvinnen. Mens XX mente han hadde sovnet på sofaen uten å ha innledet noen seksuell handling, forklarte kvinnen at de hadde startet handlingen før han sovnet.

Dette er sentralt i saken. Enkelt forklart er det fordi loven sier at dersom den seksuelle omgangen er innledet mellom to personer, kan den samme seksuelle handlingen fortsette selv om en av personene sovner, uten at det regnes en voldtekt.

I dommen heter det:

«Etter kort tid begynte de å kysse, hvorpå fornærmede kledde av tiltalte og deretter seg selv. De utførte samleie (...).»

Kvinnen forklarte videre at da hun oppdaget at den fornærmede mannen hadde sovnet under samleiet, og at hun da avsluttet den seksuelle handlingen umiddelbart.

I det norske rettsprinsippet skal all rimelig og fornuftig tvil komme den tiltalte til gode. Retten kunne ikke utelukke at kvinnens versjon var det som faktisk hadde skjedd, dermed ble hun frikjent for både straff og erstatningskravet.

I dommen fra tingretten heter det:

«Straffeloven § 291, bokstav b, rammer den som har hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

Slik retten ser det er det, med grunnlag i de utsagn tiltalte kom med rett etter hendelsen, hevet over enhver tvil at tiltalte har hatt seksuell omgang med fornærmede etter at han hadde sovnet. Slik sett er det forståelig at fornærmede føler seg krenket.

For spørsmålet om tiltaltes handlinger rammes av straffelovens bestemmelse om voldtekt, må retten likevel kunne utelukke at det ikke i forkant av at fornærmede sovnet av, ble utført seksuelle handlinger mellom tiltalte og fornærmede, tilsvarende de som ble utført etter at fornærmede sovnet av. Det følger av Rt-2003-687 (avgjørelse fra Høyesterett i en tidligere sak, red.anm.) at bestemmelsen ikke rammer et slik tilfelle.»

Lagmannsretten var altså enig med tingretten, og skrev blant annet følgende i dommen fra mai.

«Både før og etter at XX sovnet innbefattet den seksuelle omgangen både (...), og det er dermed på det rene at YY (den nå frikjente kvinnen) ikke har gått over til mer inngripende handlinger etter at XX sovnet.

Med utgangspunkt i det beviskrav som gjelder, legger lagmannsretten til grunn at den seksuelle omgangen som fant sted etter at XX sovnet foregikk over en relativt kort periode, og at heller ikke omfanget eller karakteren av den seksuelle omgangen tilsier at forholdet rammes av voldtektsbestemmelsen. Det er etter dette ikke grunnlag for å tilkjenne oppreisningserstatning (...).»

Politikere uenige

Da Nettavisen publiserte artikkelserien om voldtekt i april, tok Sosialistisk Venstreparti (SV) til orde for lovendring.

– SV mener at lovverket må bli mye tydeligere på at all sex må være frivillig, og at all sex hvor det ikke er uttrykt at det er frivillig, skal være forbudt, sa stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Petter Eide til Nettavisen.

Han vil ha en samtykkelov, slik de har i Sverige, som innebærer at det må være et klart samtykke fra begge parter ved seksuell omgang. Regjeringspartiet Høyre er av en helt annen oppfatning.

– Forslaget fra Sverige hadde etter alle solemerker ikke endret utfallet i den saken Nettavisen beskriver. Den saken ser ut til å være avgjort på beviser, ikke mangler ved jussen, sa stortingspolitiker og justispolitisk talsmann i Høyre, Peter Frølich.

– Vi må avlive myten om at det svenske forslaget er så bra og revolusjonerende. Det er en stivbeint og dårlig variant av vår løsning med å kriminalisere grov uaktsom voldtekt.

Arbeiderpartiet (Ap) mener det kan være behov for å tydeliggjøre lovteksten.

– Vi mener all seksuell omgang uten samtykke omfattes av voldtektsbestemmelsen i dag. Men dersom det finnes tvil der ute om dette, er det grunn nok i seg selv til å klargjøre lovteksten (...), sa leder for justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, til Nettavisen.

Kommentarer til denne saken