– Vefsn kommune har et garantiansvar, og det kan slå inn, sier Trond Bjørkås (Sp).

Frykten for en skikkelig bom-regning er dermed årsaken til at politikerne i Vefsn nå innfører bompenger for elbiler både langs E6 og Fv. 78. Elbileierne skal betale halvparten av det eierne av bensin- og dieseldrevne biler må.

Flere elbiler

Salget av elbiler har vært høyt de siste årene, og prognosene viser at det stadig blir mer populært. Dermed var det nødvendig å få elbileierne med på spleiselaget.

– Elbiløkninga har vært eksplosiv, og hvis vi ikke hadde innført bompenger så vil vi aldri få dette nedbetalt, sier Bjørkås.

Nesten én av fem passeringer er i dag med elbil. Det fører naturlig nok til at inntekten til bompengeselskapene synker. De nye takstene trer i kraft fra januar 2023.

Innfører tak

Formannskapet bestemte seg også for å innføre månedstak, og dette gjelder både for el- og fossilbiler.

– Dette for at det skal bli billigere for pendlere, sier Trond Bjørkås.

Etter forslag fra Sp og Ap ble det også satt av 4,8 millioner til rådighet for veivedlikehold som asfaltering, grusing og bytte av stikk og merking.