Økonomisk hestekur

Vefsn kommune står foran en historisk økonomisk hestekur. I løpet av de kommende årene må det spares rundt 40 millioner kroner årlig for at kommunen skal sikre en sunn økonomi som gir tilstrekkelig handlingsrom for videreutvikling og vekst. Det kan vise seg å bli en stor utfordring for en politisk ledelse som så langt ikke har vært tydelig på hvor de vil at Vefsn skal være om fem eller ti år.

Politikk handler om å anskueliggjøre ambisjoner om utvikling og vekst på lokalsamfunnets vegne, og hvordan man skal komme dit. Etter vårt skjønn er det en kjerneoppgave for alle lokalpolitikere og selve grunnmuren i alt politisk arbeid. Det må være et krav fra innbyggerne å vite hva den til enhver tid sittende politiske ledelsen vil med kommunen.

For å lande budsjettet for 2020 var kommunen nødt til bruke 20 millioner kroner av fond, eller sparepengene. I praksis betyr det at driftskostnadene er høyere enn inntektene. Ingen virksomhet, hverken offentlig eller privat, kan drive med underskudd. Ingen kan tufte framtida ved å leve på sparepengene. Derfor må Vefsn kommune ta en fot i bakken og legge en plan for hvordan de økonomiske utfordringene skal håndteres framover.

Vi tror det er klokt at politikerne nå tar grep og igangsetter et omfattende arbeid for å avdekke potensial for innsparing i alle sektorer. Samtidig kommer det til å bli politisk dragkamp om innretningen på tiltakene. Det er imidlertid liten tvil om at kommunen har et relativt stort potensial for både innsparing og effektivisering. Det bør heller ikke være mer komplisert for en kommune enn for en hvilken som helst annen privat bedrift, å drive innenfor sunne økonomiske rammer.

Den økonomiske hestekuren vil merkes. Men omstillingen er helt nødvendig. Man kan ikke drive på samme måte i morgen som en gjør i dag. Det vil i større og mindre grad merkes for alle, selv om 40 millioner av et budsjett på nærmere 1,2 milliarder ikke er all verden. Likevel er det særdeles viktig å være tydelig på hvilken retning kommunen skal utvikle seg i. Det er ikke nok å si ett steg foran. Man må våge å synliggjøre noen politiske ambisjoner. Det er disse ambisjonen vi etterlyser og som vi tror er svært verdifulle når innbyggerne skal skjønne hva man gjør, hvorfor man gjør det og hva som skal komme ut i andre enden.

Hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet som sitter med makta i Vefsn gjennom et valgteknisk samarbeid, har vært særlig tydelig på hva deres politiske ambisjoner er. Det er snart ett år siden valget. Innbyggerne har faktisk krav på å vite hva de ledende politiske partiene vil og hvordan de skal komme dit. Da vil også omstillingsarbeidet og den økonomiske hestekuren forhåpentligvis bli lettere å forstå – også for folk flest.