– Avinor ivaretar samfunnskritisk infrastruktur, og har under pandemien sørget for en sikker og stabil drift. Selskapet står imidlertid fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding.

Han forklar er det derfor er viktig at Avinor forvalter ressursene sine på en mest mulig effektiv måte og legger til rette for effektiv drift.

– Med Inger Lise Strøm som nytt styremedlem får styret tilført relevant erfaring fra arbeid med finans- og økonomistyring på styre- og ledelsesnivå, sier Nygård.

Det var på torsdagens generalforsamling i Avinor at Inger Lise Strøm ble valgt inn som nytt styremedlem. Styreleder Anne Carine Tanum og styremedlemmene Ola H. Strand og Linda Bernander Silseth ble gjenvalgt for to år.

Inger Lise Strøm er utdannet siviløkonom fra BI. Hun har lang erfaring med finans- og kapitalstyring, risikostyring og økonomistyring.

Strøm har blant annet vært direktør for finansstyring i Sparebank 1 Helgeland (2005–2014) og CFO/økonomidirektør i Helgeland Kraft (2014-2021). Fra 2009 har hun vært nestleder i styret i Helse Nord RHF, hvor hun også er leder av styrets revisjonsutvalg.

Avinor

Avinor ble etablert som et statsaksjeselskap i 2003 ved omdanning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket. Avinor har ansvaret for 43 lufthavner og driver en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten.

Staten er eier i Avinor AS for å ivareta drift og utvikling av et landsomfattende nett av lufthavner samt sivil og militær flysikringsvirksomhet. Statens mål som eier er kostnadseffektiv og sikker drift og utvikling av statlige lufthavner og flysikringsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av Avinor.