For tredje året på rad har Senterpartiet fremmet forslag om å fjerne kravet om at det må være 2,5 km fra brøytet bilvei til hytte, for at folk skal få benytte seg av egen scooter til hytta si. I behandlingen i komiteen tidligere denne måneden ble det klart at forslaget får flertall, med støtte fra Ap og FrP.

I merknader i saken som avgjøres i Stortinget 5. mai, er det tydelig fra regjeringspartiene at dette er noe de ikke støtter. Da forslaget sist ble fremmet i juni 2019, stemte regjeringspartiene, også alle i Høyre imot å lempe på 2,5 km-grensen. Nå har en rekke Stortingsrepresentanter fra Høyre gått ut og forsøkt å ta æren for å fjerne kravet om 2,5 km-grensen. I Nordland er det Margunn Ebbesen og Jonny Finstad som har sendt ut pressemelding med gladnyheten, selv om Ebbesen var i salen og stemte
mot å endre grensen senest i juni 2019.

Det som egentlig har skjedd er at regjeringen har skjønt at forslaget vil få flertall i Stortinget, og nå prøver Høyre å sole seg i glansen fra en sak som Sp har fremmet, og som Sp, Ap, og FrP har presset gjennom. Sjelden ser vi slike desperate forsøk på å pynte på situasjonen, som når lokale Høyrerepresentanter sier at de har fått gjennomslag for å fjerne kravet om 2,5 km-regelen, og at saken er sendt ut på høring.

Det er tydelig at Høyreregjeringen så at den kom til å tape saken i Stortinget og dermed ønsket å lage en egen vri, med å varsle endring og at saken allerede var sendt ut på høring.