Gå til sidens hovedinnhold

Infeksjoner som blir påført pasientene ved norske sykehus skal ikke aksepteres!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vefsn Venstre har sendt et åpent brev til ledelsen i Helgelandssykehuset om utbredelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner og institusjonens hygienerutiner.
Bakgrunn for brevet er årsrapporten fra Folkehelseinstituttet 2018 - Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) som bl.a. viser infeksjonsforekomsten per operasjon fordelt på de ulike sykehusene i Norge og Helse Nords egen «Smittevernplan 2016-2020» som definerer strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen og tilrettelegger for smittevern av høy faglig standard. I strategien heter det: Antibiotikaresistente bakterier skal ikke bli en del av den vanlige bakteriefloraen ved sykehus i Helse Nord. Infeksjonsovervåking skal styrkes, og resultatene brukes systematisk som grunnlag for forbedring og økt kvalitet i pasientbehandling.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), inkludert infeksjoner i operasjonsområde (POSI), er en av de hyppigst forekommende komplikasjoner i helsetjenesten og en trussel mot pasientsikkerheten. Sykehusinfeksjoner er blant de vanligste uønskede hendelser ved sykehus i Norge, og over halvparten av infeksjonene kan forebygges. Økende utbredelse av antibiotikaresistente bakterier er en alvorlig medisinsk trussel globalt, og også i Norge registreres en foruroligende økning av resistente bakterier.

Helseforetakene skal ha prosedyrer i tråd med nasjonale anbefalinger fra Folkehelseinstituttet for smitteverntiltak ved mistenkte/påviste multiresistente bakterier. Prosedyrene skal beskrive varsling og samhandling internt og med andre helseinstitusjoner eller kommuner som har hatt eller vil få ansvar for pasienten.

Vefsn Venstre retter følgende spørsmål til Helgelandssykehuset:
1. Hvor høy er prosentandelen for helsetjenesteassosierte infeksjoner total pr år?
2. I hvor høy grad forekommer det resistente bakterier ved HSYK?
3. Har HSYK oversikt over smittekilder?
4. Hvordan overvåkes hygienerutinene ved HSYK?
5. Hvilke strakstiltak settes inn for å forhindre framtidige sykehusinfeksjoner?
6. I hvilken grad samarbeider kommunene med HSYK om oppfølging av pasienter som har fått infeksjoner fra sykehusene?

Infeksjoner som blir påført pasientene ved norske sykehus skal ikke aksepteres! Vi krever tiltak for å redusere antall helsetjenesteassosierte infeksjoner!

Franziska Wika
Leder i Vefsn Venstre

Mosjøen, 4. september 2019

Kommentarer til denne saken