Bevar elbilfordelen til 2025

Vefsn kommune med flere Helgelandskommuner skal nå ta stilling til hvorvidt det skal innføres 50% bompengebelastning på elbiler her på Helgeland. Administrasjonen i Vefsn kommune sin innstilling er å innføre bompenger på elbiler, slik at det sikres en robust økonomi i bompengeselskapet.

Nå var Stortingets hensikt med momsfritak og fritak for bompenger for elbil, at det skulle stimulere til at folk valgte elbil i stedet for fossilbil når ny eller brukt bil skulle kjøpes inn. Nybilsalget av elbiler i Nordland var på 53% i 2021. Men 47% av nybilsalget i 2021 var altså fossilbiler. Og det er veldig mange gamle fossilbiler som triller rundt på veiene i tillegg. Andelen elektriske biler i Vefsn er liten sammenlignet med antallet fossile biler. Nå ønsker regjeringen å fjerne mva-fritaket for elbil over 600.000 kr. fra årsskiftet, og nå spøker det også for at det innføres bompenger for elbilene i vår kommune. Uten mva-fritak blir elbiler veldig dyre å kjøpe inn sammenlignet med fossilbiler. Og med bompenger i tillegg, kan regnestykket lett bikke i fossilbilens fordel. Vi er redd ofringen av elbilfordelene kan få en ubehagelig pris om elbilsalget går ned, og vise at verken regjeringen eller Vefsn kommune tar klimakrisen på alvor. Regjeringen ønsker at nybilsalget fra og med 2025 kun skal være elbiler. Vi ber kommunen om å ikke innføre elbil-bompenger før den tid.

Nylig gjorde Opinion en spørreundersøkelse for Elbilforeningen. 24% av alle som vurderer å kjøpe bil, svarte at det er mindre aktuelt å kjøpe elbil hvis regjeringens forslag om å droppe momsfritak får gjennomslag. Hadde spørsmålet vært stilt kun til innbyggerne i Vefsn kommune, og at det i tillegg hadde vært spurt om tillegg på bompenger ville bety noe, ville enda flere sagt nei til å kjøpe elbil.

Fossile biler forurenser. All forurensingen fra fossilbilene med utslipp av CO2, NOx, VOC, SO4, sot, og også støy, global og lokal forurensing. I tillegg til all forurensingen med produksjon og transport av fossilt drivstoff. Vi er midt i en klimakrise, og da trengs det alle virkemidler for å redusere utslipp fra transportsektoren. Incitamentene for å få folk til å kjøpe elektriske biler har vært en gigantsuksess. Å fjerne disse være bli en giganttabbe!

Styret, Vefsn MDG

Foreslår bompenger for elbiler i Vefsn: – Vil sikre en robust økonomi i bompengeselskapet