Gå til sidens hovedinnhold

Ikke drep de unges engasjement!

Artikkelen er over 2 år gammel
Leserbrev

Til Regjeringen, Utdanningsdirektoratet og skoleledere

Det er tid for store klimaaksjoner mot global oppvarming. Det trengs kraftige rop fra mange røster. Vi kan ikke fortsette i gamle spor.

Vi er på overtid. Det haster med å gjøre de nødvendige forandringer for å hindre de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene.

Barn og unge protesterer mot at de skal bære følgende av tidligere generasjoners dårlige forvaltning av jordas klima og ressurser. Det er en urettferdig arv som etterlates dem.

De unge kaller det Klima-ran, den skadede kloden vi etterlater dem.

Nå vil de skolestreike, komme ut i gatene, foran Stortinget og rådhus landet rundt, og fortelle politikere, ledere og alle voksne at dette vil de ikke finne seg i lenger - nok er nok.

For mange er dette deres første politiske handling. Skal de da bli truet med at slike aksjoner ikke er politisk arbeid som gir grunnlag for unntak fra skolenes fraværsregler? Hva er viktigere politisk arbeid i dag enn å engasjere seg i den største og viktigste utfordringen menneskeheten har sett?

Handling kan gi barn og unge ny framtidstro og nytt håp.

Det trengs i våre dager da nyhetsbildet kan virke så skremmende. Det letteste er å lukke øynene og forholde seg passiv.

Hvis ikke politiske ledere, utdanningsledere og alle voksne nå berømmer barn og unge for deres mot og reflekterte holdninger, og støtter dem i deres rettferdige opprør, da sviktes de på nytt og frarøves en mulighet til å påvirke sin egen framtid.

Det må legges til rette for at å delta i skolestreik for klima er en legitim, politisk handling som gir grunnlag for gyldig fravær. Dette viktige engasjementet og arbeidet for en bærekraftig klode, må ikke smuldre vekk i byråkratiske diskusjoner om tolkninger av fraværsregler.

Vi henstiller til utdanningsmyndigheter og politiske ledere å utøve klokt lederskap.

Barnas klima – vår sak! Besteforeldrenes klimaaksjon

Tone Toft

Helgelandskontakt Besteforeldrenes klimaaksjon

Kommentarer til denne saken