Gå til sidens hovedinnhold

Ikke akkurat innertier fra redaktør Glad heller

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en leder i Helgelendingen skriver redaktør Geir Arne Glad om det han mener er en «skivebom fra Samfunnsløftet». Han provoseres av at storhallen i Mosjøen ikke får støtte fra Samfunnsløftet fra SpareBank 1 Nord-Norge.

At redaktøren mener at det er skivebom når et spesifikt prosjekt ikke får støtte, viser med tydelighet hvor komplisert det er å drive med denne formen for filantropi. For han har på sett og vis rett. Samfunnsløftet støtter prosjekter som kommer allmennheten til gode – i hele Nord-Norge. Og det finnes en uendelig mengde gode prosjekter. Antallet søknader er derfor høyt, og økende. Bare i løpet av 2020 mottok vi 2707 søknader. 1500 av disse fikk avslag. Ikke fordi de var dårlige prosjekter, men fordi det ble søkt om 600 millioner kroner mer enn hva vi hadde å tilby. Så redaktør Glad kan i realiteten skrive 1500 nye ledere om de resterende 1500 skivebommene Samfunnsløftet har gjort, og man vil til en viss grad måtte gi ham rett, hver gang. Men som vi også har forklart Helgelendingen, i samtale med journalisten Per Vikan; det ligger alltid grundige vurderinger til grunn for både avslag og tilslag.

Så til saken som skaper frustrasjonen, nemlig søknaden om støtte til ny storhall i Mosjøen. Som søkerne har blitt fortalt og forklart under søkeprosessen, og som også journalist Vikan ble forklart, så var det lite midler til fordeling på den tildelingen de faktisk søkte på. De ble derfor rådet til å vente med å søke til neste søkerrunde. Årsaken skal vi kort forklare her: Finanstilsynet har pålagt norske banker å holde tilbake utbytte på grunn av den pågående pandemien. Utbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge er eneste finansieringskilde for Samfunnsløftet, og enn så lenge er det dermed lite midler til fordeling. Frem til Finanstilsynet gir grønt lys for ytterligere utbetaling vil det derfor være mindre penger tilgjengelig enn normalt, og prioriteringene blir deretter. Dette ble altså søkerne informert om, men valgte likevel å søke. At man så får avslag bør derfor ikke overraske noen. Og for å være helt tydelig; prosjektet ny storhall i Mosjøen er godt. Samhandlingen mellom 17 ulike lag og foreninger er også forbilledlig. Også dette ble formidlet til søkerne.

Som redaktør Glad påpeker er det en klar sammenheng mellom Samfunnsløftet og det faktum at SpareBank 1 Nord-Norge har kunder. Selv om inntektene våre i nå større og større grad kommer fra andre engasjementer enn rentemarginen (det vi tjener på utlån), er ambisjonen at storparten av det totale overskuddet vi skaper skal betales ut som utbytte. Dette tilgodeser våre private eiere og det tilgodeser de nordnorske lokalsamfunnene gjennom samfunnsutbytte. I praksis kan man derfor si at når mennesker velger å være kunde hos oss, enten det er på privat eller på bedriftssiden, så bidrar de indirekte til at fine ting kan skje i landsdelen.

SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Helgeland tilhører samme allianse, vi tilhører samme landsdel, og vi har en felles ambisjon om å bidra til å utvikle den landsdelen vi bor og virker i. I dette er løpende anvendelse av samfunnsutbyttet viktig. Men selv om utbyttet målt i kroner har vært vesentlig over lang tid, vil det alltid finnes begrensninger. Vi skal fordele noenlunde fornuftig mellom både perspektiver, prosjekter, mennesker og geografi, så noen vil også måtte bli skuffet. Men vi må ikke la det overskygge det fine som skapes. For samfunnsutbyttet bidrar til utvikling av landsdelen, og det bidrar til at det er godt å leve og bo i nord.

Og for ordens skyld; fordelingen av samfunnsutbyttet gjøres av kompetente mennesker, i tydelige rammer, og i et svært godt samarbeid med frivilligheten i nord.

Kommentarer til denne saken