«I lys av sykehusstriden er det interessant å sette fokus på de interne og eksterne prosessene i kommunen»

Av
DEL

MeningerI lys av sykehusstriden er det interessant å sette fokus på de interne og eksterne prosessene i kommunen. Den etablerte offisielle strategien er kritisert fra flere hold. Meningsutvekslingene i kommentarfeltene har ofte vært usaklig og usmakelig. Like lite som det er lurt å genierklære egne meninger er det dumt å idioterklære andre sine meninger. For i det kommunale demokratiet er det viktig at mange deltar med sine meninger på en ordentlig måte og ofte finnes den riktige avgjørelsen et sted midt imellom.

Av mange årsaker, både kulturelle og historiske, er det forskjellig fra kommune til kommune hvordan man arbeider med strategier for å få offentlige og private etableringer til sin kommune. Viktig er det å evaluere effekten av det man gjør å være villig til å endre det som ikke fungerer.

I mange år har politikere klaget over det manglende samarbeidet mellom kommunen og det private næringslivet. For at en liten kommune skal utvikle seg må alle gode krefter forenes. Ofte er det ledelsen og styrene i det private næringslivet som er mest vant til å utarbeide strategier og dynamisk kunne endre disse når terrenget forandres.

Alcoa og Helgeland Kraft er ledende selskaper hvor strategi og handlekraft er viktige elementer i driften av selskapene. Også andre mindre bedrifter i Vefsn arbeider på samme måte. Er det arenaer i Vefsn hvor private og offentlige kan møtes i et felles oppdrag for vår kommune? Andre kommuner har det.

Vefsn kommune har i mange år mistet mange offentlige og private arbeidsplasser. Samtidig har vi tapt mange kamper om nyetableringer i vår kommune. Også Helgelendingen, har på lederplass, etterlyst strategier for å erstatte tapte offentlige arbeidsplasser. Utvilsomt kan vi forbedre de måtene vi arbeider med disse viktige tingene på. Kanskje står det beste forslaget i programmet til Vefsn Tverrpolitiske Parti: «Etablere et eget strategiutvalg for kommunestyret, sammensatt av fire personer fra privat næringsliv og to fra offentlig sektor».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags