Kravene til ferjerederiet

Nordland fylkeskommune må utbe seg klare svar og garantier fra rederiet Sjøtind AS for å sikre en trygg og forutsigbar ferjedrift på Vefsnfjorden. Etter ulykka torsdag i forrige uke der MF "Kvitholm" krasjet inn i en båt som lå ved kai og måtte tas ut av drift, gikk det gått seks døgn uten at reserveferje med tilsvarende kapasitet ble satt inn på sambandet. Det er rett og slett ikke godt nok.

Verst er det for gårdbrukere i bygdene som er kraftig berørt av at ferja var ute av drift. Tusenvis av liter med melk måtte tømmes ut hvert døgn fordi melkebilen ikke kunne fraktes med reservebåten som har vært i drift de siste dagene. Lastebiler med kraftfor fikk ikke levert fordi ferjebåten var for liten, og slaktebilen fikk ikke hentet dyr som skulle til slakteriet. I tillegg hadde reserveløsningen en kapasitet som i helga innebar at det var opptil 24 timers ventetid for å få bilplass for dem som skulle til eller fra bygdene langs Vefsnfjorden.

Etter det Helgelendingen kjenner til innebærer anbudet rederiet Sjøting AS vant at de skal ha tilgjengelig reserveferje med samme kapasitet som MF "Kvitholm" og som skal kunne settes inn i drift i løpet av åtte timer. Den bilførende hurtigbåten som har vært i drift de siste dagene kunne kun ta med seg noen få personbiler og kunne ikke frakte større kjøretøy. Reserveferja som er satt inn i drift mens ulykkesferja er til reparasjon, kan ikke ta flere enn 16 personbiler.

Det er all grunn til å spørre seg om rederiet er i stand til å oppfylle kravene i Nordland fylkeskommunes anbud. Sjøtind AS var i trafikk på Vefsnfjorden fra 1. januar i år, og anbudet varer fram til 2025. Prisen som ble lagt inn i anbudskonkurransen var på 14,5 millioner kroner årlig. Boreal leverte anbud på 19,8 millioner kroner årlig.

Fylkeskommunen er nødt til å kreve garantier fra rederiet for at de faktisk er i stand til å oppfylle vilkårene i anbudet. Det må være grunn til å spørre seg om seriøsiteten til Sjøtind AS og om de er klar over hvilke forpliktelser de har påtatt seg. I tillegg utløser hele denne saken betimelige spørsmål rundt et opphøyet anbudsprinsipp der de med lavest pris nesten uten unntak går av med seieren i slike konkurranser.

Det er ofte dyrt å kjøpe billig. Etter knapt fem måneders drift kan det lett være konklusjonen til Nordland fylkeskommune. Og vi våger påstanden om at man neppe hadde opplevd denne situasjonen om en stor aktør som Boreal hadde fått fornyet tillit med ferjetrafikk på Vefsnfjorden. Men med et opphøyet og hellig anbudsprinsipp oppstår lett slike situasjoner. I alle fall dersom Nordland fylkeskommune ikke følger opp denne saken og krever garantier for at forutsetningene i anbudet følges opp.

De store taperne er uansett de som bor langs fjorden og som daglig er avhengige av ferja. Men det er kanskje ikke så nøye i den store sammenhengen. I denne saken tyder alt på at kvaliteten har vært nødt til å vike for prisen. Det er til sist fylkeskommunens ansvar.