Gå til sidens hovedinnhold

"I denne saken bør Vefsn kommune ta et initiativ overfor styrelederen i Fru Haugans hotel og finne en god løsning"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Unødvendig og stivbeint

Fru Haugans hotel har fått et behandlingsgebyr på 20.000 kroner i forbindelse med et spørsmål om dispensasjon til parkering på et mindre areal som er regulert som grøntområde ved hotellet. Det kan meget godt være slik at Vefsn kommune har hjemmel for å ilegge et slikt gebyr, men det framstår som særdeles umusikalsk i disse tider.

Ikke minst fordi styreleder i hotellselskapet, Alf Gilroy Johannsessen, i et brev til kommunen understreker at hans henvendelse til kommunen ikke var ment som noen dispensasjonssøknad, men rett og slett en vennlig henvendelse til kommunen om å benytte området til parkering fram til sommeren. Så snart vind og vær tillater det er hotellet innstilt på å så inn området, dersom det er et ønske fra kommunen.

Vefsn kommune har tatt mål av seg om å være en næringsvennlig kommune. Det kan innebære så mangt. Men uansett betyr en slik målsetting å ha en god dialog og forståelse for hvilken hverdag næringslivet lever i. Det er også lett å skjønne at kommunen skal prise sine tjenester i den forstand at de som skal benytte seg av kommunens tjenestetilbud, også må regne med å måtte betale for det.

Reiselivsnæringa er av de næringene som er hardest rammet av koronapandemien. Både når det gjelder servering og besøkende er markedet nærmest i fritt fall. Hverdagen må være svært krevende og mange er i en situasjon der det å overleve nå er jobb nummer en. Man lever fra hånd til munn der hver krone i ekstra kostnader har betydning. Det gjør ikke saken noe bedre når vi tar med at forutsigbarheten i bransjen er lavere enn noen gang før. Vi håper alle at de små lysglimtene vi ser er enden av tunnelen. Men ingen kan gi noen garantier, og ingen vet hvor lang veien er og hvilke konsekvenser unntakstilstanden vil ha.

Det er med dette som bakteppe vi gjør oss noen refleksjoner rundt Vefsn kommunes gebyrpolitikk. En ting er en søknad om endring eller tilrettelegging der gebyrsatsene automatisk slår inn. Noe helt annet er når man i all vennlighet gjør en henvendelse for å få på plass noen avklaringer, og får 20.000 kroner i gebyr til svar. Vi skjønner også at denne saken nok kan oppleves litt forskjellig avhengig av ståsted. Men med en rask avklaringsrunde kunne man unngått en slik sak, der det etterlatte inntrykk lett blir at kommunen framstår som stivbeinte regelryttere.

I denne saken bør Vefsn kommune ta et initiativ overfor styrelederen i Fru Haugans hotel og finne en god løsning. Den kan ikke være annet enn at man går tilbake på kravet om gebyr og parkerer saken dersom den flekken det er snakk om på død og liv skal være grønn.

Les også

Styrelederen på Fru Haugans Hotel reagerer: – 20.000 kroner i gebyr er for drøyt

Kommentarer til denne saken