Mange mener noe om hvordan skolestrukturen i kommunen vår skal se ut i framtida. Politikerne mener, tror, antar, er uenige og ber om utredning etter utredning… til beste for HVEM ?? Vi i elevrådet ved Kippermoen ungdomsskole lurer på hvorfor ingen etterspør ungdommenes meninger og argumenter. Spesielt etterlyser vi dette nå når det plutselig kom opp en ide om å legge ned ungdomsskolen og heller satse på 1. – 10.skoler. Elevrådet har spurt i alle klassene etter ungdommenes egne meninger om saken.

Vi er veldig glade i skolen vår og vi vil den skal bestå. Her samles alle ungdommene fra hele byen og vi blir kjent med alle på vår egen alder uavhengig av hvor vi bor. Olderskoggjengen mikses med Mosjø – og Kulstadgjengen og vi blir alle omgangsvenner. En felles ungdomsskole skaper et trygt og oversiktlig ungdomsmiljø. I byen vår eksisterer ingen bydelsgjenger.

For veldig mange ungdommer er det bra med nytt miljø etter 7 år på egen barneskole. Noen er lei, umotiverte og mange trenger en ny start og en annerledes skolehverdag. På ungdomsskolen er det muligheter til å møte nye folk og få nye venner. Forandring motiverer! 10 års skolegang på samme skole med de samme elevene og de samme lærerne blir kjedelig for oss ungdommer.

På Kippermoen u-skole er det regler som er tilpasset ungdom. Det er friere enn på barneskolene og vi får mer ansvar. En felles ungdomsskole i Vefsn kan tilby flere valgfag og språk. Vi får lærere som er eksperter i sine fag.

Å holde ut 10 års skolegang og klare å gjennomføre videregående skole er lettere med et miljøskifte etter 7.trinn. Nye vennskap oppstår, nye og annerledes lærere dukker opp og vi blir sett på som mer voksen.

Vi regner med at mange av oss skal ut i den store verden etter hvert. Vi regner også med at kommunen vår vil at vi skal returnere hit og etablere oss. Vil vi velge Mosjøen hvis ungene våre må samles på store barneskoler og ungdomsskolen som vi har så god erfaring med blir nedlagt…?? Kanskje ikke det!!