I seks år nå har både lirypa og fjellrypa vært på rødlista i klassen «nær truet.» Allikevel har det vært full jakt på fuglene, til og med i nasjonalparkene!

Dette er håpløst å forstå, og utlendingene rister på hodet. Både Saltfjellet- Svartisen og Børgefjell er vernet for, sitat: «Å ta vare på unik og vakker natur, med dens geologi, plante- og DYRELIV!» En tar ikke vare på rødlista fuglearter ved å ha jakt på de!

Nå er jeg jo klar over at det kommer ei ny Rødliste ca. 24. november, og kanskje er rypeartene tatt ut? I praksis så har bestanden gått jevnt tilbake siden 1980- årene. Hvis en art går sakte tilbake over lang tid, så fanges ikke dette opp av rødlista.

FNs Naturpanel har bedt oss om å ta vare på naturen og artsrikdommen, men våre myndigheter hører ikke etter. Dessverre så er noen av de mest ekstreme fuglejegerne ansatt i forvaltninga, bla i Statskog og Miljødirektoratet. F.eks. først i juni i 2017 ble det foreslått fra Miljødirektoratet jakt på to av våre flinkeste sangfugler, svarttrost og måltrost! Helt ekstremt, og hele Norge protesterte og fikk stoppa det.

Nylig ble vi alle forskrekka over italieneres trostejakt! Så vi i MDG Hemnes ber om fredning fra i høst både av li- og fjellrype, gråtrost og rødvingetrost. Fuglene må fredes fra jakt både i våre nasjonalparker og i hele landet!


For MDG Hemnes, Jan Sande